Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Ernæring og genoptræning

Kompetenceløft af ergo- og fysioterapeuter

Kursus: E-læring

Se og gennemfør e-læringskurset Grib Stafetten!
Læs mere

Kursus: Fysisk

Se og hent kursusmateriale til et fysisk kursus for træningspersonale
Læs mere

Kursus: Virtuelt

Se og hent kursusmateriale til et virtuelt kursus for træningspersonale
Læs mere

Hold fokus i forløbet

Ernæring i opstartssamtalen

I opstartssamtalen finder du ud af, om borgeren har særlige ernæringsmæssige behov
Læs mere

Hold fokus i træningsforløbet

Hold fokus på ernæring i genoptræningsforløbet
Læs mere

Hvorfor er ernæring vigtig i genoptræning?

Læs hvorfor ernæring er en essentiel del af genoptræning
Læs mere

Borgerrettede aktiviteter

Borgerrettede aktiviteter – hvorfor?

Klæd borgeren på til at mestre egen ernæringstilstand
Læs mere

Ernæringsspil

Ernæringspillet giver anledning til drøftelse af, hvordan mad og måltider håndteres nu og her
Læs mere

Event: Mælkekøler

Læs hvordan du kan gennemføre dit eget mælkekøler-event
Læs mere

Event: Præsentation af Arlaprodukter til personale

Personaleevent, hvor du præsenterer Arlas produkter for det trænende personale
Læs mere

Event: Proteinbar med tip en 7’er

Sådan laver du proteinbar med tip en 7'er
Læs mere

Event: Protino-pandekagebagning

Sådan afholder du dit eget protino-pandekageevent
Læs mere

Event: Tag noget med til træning

Inspirer borgere og træningspersonale til mellemmåltider
Læs mere

Event: Tag protein med – inspirationstur

Inspirér borgere til at tage protein med til træning
Læs mere

Oplæg: Spis dig stærk

Oplæg til undervisning af borgere
Læs mere

Rådgivning: Åben telefon

En åben telefonrådgivning kan være en mulighed
Læs mere

Plakater og pjecer

Anvend materialer fra Mere Ernæring i Træning

Se en film om hvordan du finder materialer her på siden
Læs mere

Brug af pjecer

Se pjecer og læs, hvordan de kan bruges.
Læs mere

Brug af plakater

Se plakater, og hvordan de kan bruges til borgere
Læs mere