Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Kursus: Fysisk

Kompetenceløft-forløb Grib Stafetten!

Grib Stafetten! er et kompetenceløft-forløb, der er udviklet som en del af satspuljeprojektet MET: Mere ernæring i træning.

Målgruppen for kurset:  Trænende personale som fx ergo- og fysioterapeuter.

Kort om kurset: Kompetenceforløbet Grib Stafetten! findes både i en fysisk version, en virtuel version og som et e-læringsforløb.

Her på siden er det fysiske 2-dages kursus beskrevet. Drejebog og materialer til kurset kan downloades gratis her fra siden. Hvis I ønsker at afholde kurset for jeres trænende personale, kræver det blot, at I har en ernæringsfaglig medarbejder, der kan stå for undervisningen.

Kompetenceløftet er første skridt på vejen

Kompetence løftet er første trin i et samlet koncept, der skal sikre forankring af nye praksisser i hverdagen. Her er konceptets 3 vigtige trin:

Trin 1: Fælles viden og sprog: Kompetenceløft
Trin 2: Arbejdsgange: Plan for brug af indsatserne
Trin 3: Fastholdelse: E-læring til nye medarbejdere, tovholdere deltager i netværk

Når I gennemfører komptenceløftet, er det vigtigt på forhånd at have taget stilling til og planlagt, hvordan I vil ændre jeres arbejdsgange og fastholde den nye læring efterfølgende.

Hvorfor et kompetenceløft?

De trænende medarbejdere er dem, der genoptræner ældre borgere efter en indlæggelse eller et sygdomsforløb.

Ældre mister ofte megen muskelstyrke og -masse i forbindelse med en indlæggelse. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at de får tilstrækkelig med mad og af den rigtige slags, når de skal genoptræne. Ellers er det svært at genopbygge musklernes masse og styrke.

Det giver derfor rigtig god mening at klæde de trænende medarbejdere på til også at have øje for borgernes ernæringsmæssige behov i forbindelse med genoptræningen.

Her er et par citater fra trænende medarbejdere, der har gennemført kompetenceforløbet:

”Vi har fået et fælles sprog for arbejdet med ernæring”.

”Jeg skal ikke være mini-diætist, men jeg har et ansvar for borgerens bredere sundhed”.

”Det er tydeligere nu, hvad min rolle er – hvad kan jeg selv, og hvornår skal der en diætist til”.

På næste faneblad kan du læse mere om det fysiske kompetenceforløb og hente alle materialerne.

Grib stafetten! Fysisk fremmøde

Grib Stafetten består af 2 kursusdage.

DAG 1:

På dag 1 sikrer vi et fælles vidensgrundlag inden for ernæring i et træningsperspektiv.

Vi dykker ned i den basale ernæring, som blandt andet indebærer læring om næringsstoffer og deres rolle i kroppen. Vi kommer omkring, hvilken betydning ernæring har for borgere i genoptræning, og hvad de aldersbetingede forandringer i kroppen betyder for målgruppens ernæringsbehov. Dagen vil være en kombination af oplæg, samtaler og praktiske øvelser.

DAG 2:

På dag 2 bliver fokus mere praksisorienteret. Vi forgrener os ud i specialerne overvægt og underernæring, samt ser ind i mere specifikke diagnose-grupper.

Vi omsætter anbefalinger til konkrete handlingsmuligheder, der kan bruges i praksis.

Hent drejebog for kurset her

Hent zip-fil med præsentationer og materialer til dag 1 – fysisk kursus

Hent zip-fil med præsentationer og materialer til dag 2 – fysisk kursus

tal, procenter og næringsstoffer

Hvorfor er ernæring vigtigt i genoptræning?

Læs her, hvorfor det er så vigtigt at tænke ernæring med, når ældre borgere skal genoptrænes.

Om MET

MET er et satspuljeprojekt, der gennem udvikling af forskellige redskaber hjælper medarbejdere i praksis med at få mere ernæring i træning og dermed undgå underernæring og muskeltab blandt ældre, der genoptræner.

Projekt MET er et samarbejde mellem Odense, Ærø, Assens og Langeland Kommune.

Læs mere om MET her