E-læringskursus

E-læringskursus Grib Stafetten!

en kvindelig superhelt i rød dragt med slag

Grib Stafetten! er et kompetenceløft, der er udviklet som en del af satspuljeprojektet MET: Mere ernæring i træning.

Målgruppen for kurset:  Trænende personale som fx ergo- og fysioterapeuter.

Kort om kurset: Kompetenceforløbet Grib Stafetten! findes både i en fysisk version, en virtuel version og som et e-læringsforløb.

Her på siden kan du tilgå e-læringsforløbet. Det tager ca. 2 timer at gennemføre.

Gå til e-læringsforløb (link kommer)

Hvorfor et kompetenceløft?

De trænende medarbejdere er dem, der genoptræner ældre borgere efter en indlæggelse eller et sygdomsforløb.

Ældre mister ofte megen muskelstyrke og -masse i forbindelse med en indlæggelse. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at de får tilstrækkelig med mad og af den rigtige slags, når de skal genoptræne. Ellers er det svært at genopbygge musklernes masse og styrke.

Det giver derfor rigtig god mening at klæde de trænende medarbejdere på til også at have øje for borgernes ernæringsmæssige behov i forbindelse med genoptræningen.

Kompetenceløftet er relevant, fordi det styrker de trænende medarbejderes viden om og opmærksomhed på borgernes ernæringsbehov. Det gør medarbejderne i stand til, i samarbejde med borgerne, at kunne opspore og arbejde med underernæring og øget proteinbehov i forbindelse med tværfaglige ernæringsindsatser.

Her er et par citater fra trænende medarbejdere, der har gennemført kompetenceforløbet:

”Vi har fået et fælles sprog for arbejdet med ernæring”.

”Jeg skal ikke være mini-diætist, men jeg har et ansvar for borgerens bredere sundhed”.

”Det er tydeligere nu, hvad min rolle er – hvad kan jeg selv, og hvornår skal der en diætist til”.