Virtuelt kursus

Kompetenceløft-forløb Grib Stafetten!

Grib Stafetten! er et kompetenceløft-forløb, der er udviklet som en del af satspuljeprojektet MET: Mere ernæring i træning.

Målgruppen for kurset:  Trænende personale som fx ergo- og fysioterapeuter.

Kort om kurset: Kompetenceforløbet Grib Stafetten! findes både i en fysisk version, en virtuel version og som et e-læringsforløb.

Her på siden er det virtuelle kursus beskrevet. Drejebog og materialer til kurset kan downloades gratis her fra siden. Hvis I ønsker at afholde kurset for jeres trænende personale, kræver det blot, at I har en ernæringsfaglig medarbejder, der kan stå for undervisningen over teams.

Hvorfor et kompetenceløft?

De trænende medarbejdere er dem, der genoptræner ældre borgere efter en indlæggelse eller et sygdomsforløb.

Ældre mister ofte megen muskelstyrke og -masse i forbindelse med en indlæggelse. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at de får tilstrækkelig med mad og af den rigtige slags, når de skal genoptræne. Ellers er det svært at genopbygge musklernes masse og styrke.

Det giver derfor rigtig god mening at klæde de trænende medarbejdere på til også at have øje for borgernes ernæringsmæssige behov i forbindelse med genoptræningen.

Kompetenceløftet er relevant, fordi det styrker de trænende medarbejderes viden om og opmærksomhed på borgernes ernæringsbehov. Det gør medarbejderne i stand til, i samarbejde med borgerne, at kunne opspore og arbejde med underernæring og øget proteinbehov i forbindelse med tværfaglige ernæringsindsatser.

Her er et par citater fra trænende medarbejdere, der har gennemført kompetenceforløbet:

”Vi har fået et fælles sprog for arbejdet med ernæring”.

”Jeg skal ikke være mini-diætist, men jeg har et ansvar for borgerens bredere sundhed”.

”Det er tydeligere nu, hvad min rolle er – hvad kan jeg selv, og hvornår skal der en diætist til”.

På næste faneblad kan du læse mere om det fysiske kompetenceforløb og hente alle materialerne.

Grib stafetten! Virtuelt møde

Grib Stafetten består af to halve kursusdage, hvor mødeforummet er Teams eller lignende.

DAG 1:

På dag 1 sikrer vi et fælles vidensgrundlag inden for ernæring i et træningsperspektiv.

Vi dykker ned i den basale ernæring, som blandt andet indebærer læring om næringsstoffer og deres rolle i kroppen. Vi kommer omkring, hvilken betydning ernæring har for borgere i genoptræning, og hvad de aldersbetingede forandringer i kroppen betyder for målgruppens ernæringsbehov. Dagen vil være en kombination af oplæg, samtaler og praktiske øvelser.

DAG 2:

På dag 2 bliver fokus mere praksisorienteret. Vi forgrener os ud i specialerne overvægt og underernæring, samt ser ind i mere specifikke diagnose-grupper.

Vi omsætter anbefalinger til konkrete handlingsmuligheder, der kan bruges i praksis.

Hent drejebog

Hent præsentationer

Hent supplerende materialer

tal, procenter og næringsstoffer