Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Brug af pjecer

Pjecer som redskab

Pjecer kan være et rigtig godt redskab at bruge, når borgere skal vejledes i ernæring. I pjecer er det muligt at illustrere eksempler på måltider, der kan gøre det let at forstå og huske for borgeren. Samtidig kan borgeren tage pjecen med hjem og på den måde støtte sig til den også uden for træningssituationen.

Pjecer er også et godt redskab for de trænende medarbejdere, der har mulighed for at støtte sig til pjecerne i samtalen med borgerne. Se pjecerne på næste faneblad.

Hent drejebog, der beskriver, hvordan du kan bruge pjecer

Udfordringer med mad og træning

Rådene i pjecerne lægger i høj grad op til, at borgerne bør medbringe et mellemmåltid til enten at spise eller drikke til genoptræning. I projekt MET (mere ernæring i træning) er erfaringen nemlig, at mange borgere:

  • Har mange timer uden mad/drikke, når de er afhængige af transport til og fra genoptræning.
  • Skipper et måltid, hvis deres træning ligger lige op til eller lige efter et typisk tidspunkt for et hovedmåltid.
  • Spiser som vanligt uden noget ekstra måltid.

Derfor kan tiden lige efter genoptræning med fordel udnyttes til også at spise/drikke. De trænende medarbejdere kan hjælpe borgeren med at få spist flere mellemmåltider ved at opfordre borgeren til at spise lige efter træning.

Pjecernes indhold

Pjecerne målretter sig både borgere med underernæring og borgere med vægtstabilitet.

Høj på Protein: En fyldig pjece med baggrund, gennemgang af alle måltider ift. proteinoptimering, samt ideer til hvad der kan medbringes som mellemmåltid til genoptræning

Hent pjecen Høj på protein her

”Hvad kan du tage med til træning”: Ideer til mad, der kan medbringes til genoptræning. Desuden er anbefalingerne fra NKR Ernærings-og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger omsat til konkrete måltider.

Hent pjecen Hvad kan du tage med til træning her

”Ta protein med til træning”: Denne pjece er en kombination af de to tidligere nævnte. Den indeholder både baggrundsviden og ideer til, hvad man kan medbringe til træning, men i mindre omfang end de to andre.

Hent pjecen Tag protein med til træning

Idéer til events

Du kan fx gennemgå og uddele pjecer til et event.

Se forslag til borgerrettede events her