Mad
Måltider
ERNÆRING
ØKONOMI
HYGIEJNE
Værktøjer

Ernæringslære

Energi, energibehov, makronæringsstoffer, energiprocentfordeling, fordøjelse

Aldersbetingede forandringer

Hvad sker der med sanserne og appetitten, når kroppen ældes?

Medicin

Hvad sker der i kroppen, når den ældre får meget medicin?

Særlige behov og udfordringer

Småtspisende, underernæring, KOL, diabetes, overvægt, kvalme, mundtørhed, stomi

Mad og drikke efter behov

Mad og drikke til normaltspisende, til ældre, til småtspisende og til beboere med tygge-/synkebesvær

Måltidsfordeling

Måltidsmønster og forslag

Ernæringsprodukter og sonde

Ernæringsdrikke og sondeernæring

Opsporing

Vægt, Ernæringsvurderingsskema (EVS)

Ernæringsspil

Sådan kan du bruge spillet til at forstå ernæringsmæssige udfordringer