Ernæring i opstartssamtalen

Større energibehov under genoptræning

Alle geriatriske borgere i genoptræning har gavn af ekstra energi og protein. Derfor skal der sættes fokus på ernæring i samtalen med alle borgere +65 i forbindelse med opstart af genoptræningsforløb.

Stabil vægt eller uplanlagt vægttab?

Der er forskel på, om en borger har en stabil vægt, eller om borgeren taber sig uplanlagt. Borgerens ernæringstilstand skal tænkes med for at sikre den rette indsats. Se anbefalinger for de to grupper i næste faneblad.

Uplanlagt vægttab mindsker trivselMeget tynd ældre dame med stok

Ethvert uplanlagt vægttab mindsker borgernes trivsel og øger behovet for hjælp til dagligdagsaktiviteter. Samtidig er det svært at gennemføre genoptræningen, hvis borgeren ikke har energi nok.

De rette værktøjer er vigtige

Det er vigtigt, at du kan opspore borgere i ernæringsmæssig risiko eller borgere med underernæring. Med de rigtige værktøjer, såsom en spørgeguide til opstartssamtalen, kan du hjælpe med til at sætte tidligt ind med en målrettet indsats. Samtidig bliver det muligt med en vis ensartethed og systematik i indsatserne.

Tag snakken og læg en plan

Når du møder borgeren til genoptræning første gang, skal du gennem samtale fastslå, om borgeren har en stabil vægt eller om borgeren har uplanlagt vægttab. Det kan være en god idé at afsætte ekstra tid i opstartssamtalen (2-5 min.) til at snakke om ernæring og træning.

Du kan fx lade dig inspirere af denne spørgeguide.

Alle geriatriske borgere kan have glæde af, at du udleverer og gennemgår pjecen “Øget behov ved genoptræning” med dem under samtalen. Alle borgere over +65 skal nemlig spise ekstra, når de genoptræner.

Se og hent pjecen her.

De borgere, som du gennem samtalen finder ud af lider af uplanlagt vægttab,  skal du desuden udrede ved hjælp af en funktionsvurdering fra FSlll. På baggrund af denne vurderer du relevante tiltag og nødvendig ekstra vejledning i forhold til indtag ved træning.

Anbefalinger for kombineret trænings- og ernæringsindsats

Alle ældre over 65 år har brug for et særligt fokus på ernæring ifht træning for at undgå at miste yderligere muskelmasse og- styrke.

Forskellige vægte

Borgere uden underernæring eller risiko herfor: 

  • Dagligt supplement med min. 200 kcal og 9 g protein.

Borgere med underernæring eller risiko herfor:

  • Min. supplement med 400 kcal og 18 g protein dagligt eller sikring af at min. 75 % af beregnet energi og proteinbehov dækkes.

Idéer til en systematisk, ensartet indsats

Herunder er der idéer fra forskellige kommuner, der har systematiseret ernæringsfokus i genoptræningen:

  • For at sikre at terapeuten husker at have et fokus på ernæring under opstartssamtalen, er der videreudviklet på afdelingens anamnese-skabelon, idet der under overskriften ”Helbred” spørges ind til ”Vægttab”, ”Appetit” og ”Spisning”. Under overskriften ”Aktivitet” er ”indkøb” og ”madlavning” fremhævet. Under overskriften ”Omgivelser” er ”socialt liv” fremhævet.
  • Spørgeguide printes og lægges i dueslag. Alternativt, hvis jeres kommune bruger iPad i arbejdet, kan spørgeguiden lamineres i iPad-størrelse og så kan der tages noter af samtalen på iPaden.
  • Liste i hver enkelt holdmappe, hvor de adspurgte borgere noteres, så der sikres synlighed og kontinuerligt fokus hos alle.
  • Felt på træningsarket, hvor vægt kan noteres løbende, så der sikres kontinuerligt fokus hos alle.
  • Udpeg en tovholder, der sørger for, at der er lister i alle holdmapper.