Hold fokus i træningsforløbet

Husk ernæring fra start til slut

For at holde øje med vægten og fokus på ernæring under genoptræningsforløbet, er det en god idé at tilbyde borgeren at blive vejet undervejs.

Det kan fx gøres ved, at udvide træningsskemaerne med et felt til vægt. Således er det synligt for trænende medarbejdere, hvorvidt borgeren er vejet eller ej. Desuden understøtter det en stillingtagen til vægten, hver gang borgerens funktion vurderes i træningsskemaet.

Se eksempel på træningsskema, hvor vægt er tilføjet.

Brug for faglig hjælp?

Oplever du, at en borger taber sig og ikke hurtigt tager det tabte på igen, så overvej at kontakte en ernæringsfaglig i din kommune (hvis sådan en findes i din kommune) eller borgerens egen læge.

To ældre mennesker i træningstøj