Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Hvorfor er ernæring vigtig i genoptræning?

Tab af muskelstyrke forværres ved sygdom

Når vi bliver ældre, taber vi naturligt muskelmasse og muskelstyrke. Vi bliver altså svagere med alderen. Hvis vi samtidig ikke får bevæget os nok eller spist tilstrækkeligt, kan tabet gå endnu hurtigere. Det samme gælder, når vi bliver syge. Her går processen bare endnu hurtigere.

Husk fokus på ernæring i genoptræning

Hvis en ældre borger bliver syg og indlagt, følger der derfor ofte en genoptræningsplan med, når borgeren udskrives igen. Målet er, at borgeren kan få sin tabte muskelmasse og -styrke tilbage.

Energiforbruget stiger under genoptræning. Derfor skal mængden af energi, borgeren spiser, også stige. Ellers kan resultatet blive et vægttab, og at det bliver endnu sværere at få musklernes tabte styrke og masse tilbage. Der mangler simpelthen energi til at fuldføre træningen.

Mange ældre oplever, at de taber sig under indlæggelse, og at de ofte fortsætter med at tabe sig 3-6 måneder efter udskrivelse. Derfor er det vigtigt, at de ældre får nok mad med den rigtige næringsstofsammensætning.

På næste faneblad kan du læse anbefalingerne for forskellige grupper af ældre.

To ældre mennesker i træningstøj

Anbefalinger for kombineret trænings- og ernæringsindsats

Alle ældre over 65 år har brug for et særligt fokus på ernæring ifht træning for at undgå at miste yderligere muskelmasse og- styrke.

Forskellige vægte

Borgere uden underernæring eller risiko herfor: 

  • Dagligt supplement med min. 200 kcal og 9 g protein.

Borgere med underernæring eller risiko herfor:

  • Min. supplement med 400 kcal og 18 g protein dagligt eller sikring af at min. 75 % af beregnet energi og proteinbehov dækkes.

Har du brug for inspiration til?

Se forskellige pjecer her

Kompetenceløft

Bliv klædt på til at sikre, at borgere får den rette ernæring under genoptræning.

Læs om fysisk kursus

Læs om virtuelt kursus

Læs om e-læringskursus