Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Opsporing

Opsporing

Opsporing handler om at holde øje med og opdage, når en beboer har brug for en ernæringsindsats. Fx hvis en beboer har været syg og har tabt sig, eller måske er begyndt at tage en ny type medicin, som påvirker appetitten.

To vigtige redskaber

Det kan være svært i en travl hverdag at opdage, om en beboer taber sig. Derfor er det vigtigt med systematisk vejning og udfyldning af EVS, som er et ernæringsvurderingsskema. Så kan du nemlig opdage vægttab i tide, så der hurtigt kan lægges en plan, inden den ældre bliver for underernæret.

Vejning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre på plejehjem bliver vejet minimum 1 gang i måneden. Efter sygdom, ved utilsigtet vægttab og indlæggelse, anbefaler de oftere vejning.

Ved at veje beboerne 1 gang om måneden, kan du tidligt opspore og sætte ind overfor et utilsigtet vægttab. Utilsigtet vægttab kan nemlig have store negative konsekvenser for den ældres livskvalitet og funktionsevne samt evne til at holde sygdom væk.

Efter udskrivelse fra sygehus, utilsigtet vægttab og efter sygdom skal beboeren vejes én gang pr. uge. Dette fortsættes, indtil at borgeren er vægtstabil (plus/minus 1 kg) to uger i træk. Derefter skal beboeren kun vejes én gang månedligt.

Sådan vejer du en beboer:

For at give det mest præcise resultat af vejningen fra gang til gang skal beboeren:

  • Vejes på samme tidspunkt på dagen hver gang
  • Vælge om vedkommende vil vejes med eller uden tøj på – og så gælder det valg for alle vejninger
  • Vejes på samme vægt fra gang til gang

EVS

Ernæringsvurderingsskema (EVS) er et screeningsskema udviklet til ældre beboere i plejebolig og i hjemmeplejen. Screeningsskemaet kan hjælpe dig som personale til at opspore, om beboeren har gavn af en ernæringsindsats.

Skemaet består af spørgsmål omkring:

  • Spisevaner
  • Vægtudvikling
  • Appetit
  • Risikofaktorer

Sådan bruger du EVS

Skemaet kan udfyldes med og uden hjælp fra beboeren. Skemaet er dog en god mulighed for rehabilitering, så forsøg gerne at inddrage beboeren, hvis det er muligt.

Det er en fordel at have beboerens vægt eller vægthistorik klar, inden skemaet udfyldes. Under punktet om spisevaner er det en fordel at kende til indtag af mad og væske både dag og aften. Hvis du kun er dag- eller aftenvagt, er det derfor en fordel af snakke sammen med dine kolleger om dette.

Når screeningsskemaet er udfyldt kan du finde ud af, hvilken af nedenstående kategorier beboeren befinder sig i ved hjælp af et enkelt pointsystem:

  • Uden for risiko (0 point)
  • I risiko for dårlig ernæringstilstand (1 point)
  • Har gavn af ernæringsindsats (2 points)

Ved en score på 1 eller 2 points er der beskrevet forskellige handlemuligheder, som du kan overveje i ernæringsindsatsen for beboeren.