Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Måltidshåndbogen

Velkommen til Måltidshåndbogen.
Denne Måltidshåndbog skal ses som en guide og et inspirationsværktøj til dig, der arbejder med mad, måltider og ernæring hos den ældre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bogen understøtte Kommunens handlingsplan “APPETIT PÅ HVERDAGEN” og bidrager til at give dig let adgang til viden samt praktiske informationer om hvordan vi i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med mad, måltider og ernæring.

 

Mand, der er glad og sidder og spiser et måltid

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have “appetit til hverdagen”. Derfor er der, med denne overskrift, udarbejdet en handleplanen for arbejdet med mad, måltider og ernæring. Disse tre vigtige fokusområderne er valgt fordi vi ved, at de har en afgørende betydning for borgernes fysiske,  psykiske og sociale sundhed og trivsel.

Vores vision

 • Samspillet mellem maden, måltiderne og ernæringen understøtter den enkeltes mulighed for et selvstændigt og uafhængigt liv.
 • Maden, måltidet og ernæringen har en solid plads i et hvert borgerforløb som element i udredningen, planlægningen, dokumentationen og evalueringen.
 • Arbejdet med mad, måltider og ernæring baseres på evidens og erfaring. Kvaliteten i hverdagspraksis løftes på tværs af fagligheder så vi er sammen om det gode ældreliv.

 

Handleplan FMK

Læs hele handleplanen “Appetit til hverdagen” ved at trykke her.

Klinisk diætist
Lene Marie Moritzen
Mail: lemam@fmk.dk
Tlf. 72 53 55 11

Klinisk diætist
Ina Hoel
Mail: ihoel@fmk.dk
Tlf. 72 53 60 88

Madservice – Køkkenet Tømmergården
Mail: mme-tommevp@fmk.dk
Tlf. 72 53 54 60

Mad, Ernæring & Måltider – Hovednr.
Mail: mme-faellesvp@fmk.dk
Tlf. 72 53 50 21

Rådgivning og Visitation
Tlf. 72 53 60 00

Fokus på bæredygtighed i Mad, Måltider og Ernæring.

I de seneste år har køkkenerne under Mad, Måltider og Ernæring med baggrund i verdensmålene opstartet et arbejde med at udvikle mere bæredygtige menuer, bl.a. mere plantebaseret og mindre oksekød.

De kostfaglige medarbejdere fra Mad, Måltider & Ernæring har været på et todages kursus i bæredygtig produktion og fik i den forbindelse øje på eller øgede opmærksomheden på nogle af de pejlemærker, som køkkenerne kan kigge efter.

Nogle af de ting, der arbejdes videre med er:

 • Madspild
 • Minimering af klimabelastende fødevarer
 • Sikring af tilstrækkeligt protein i menuerne
 • Vandforbrug
 • Elforbrug

I 2023 blev der også indgået et samarbejde med Meyers Madhus med henblik på at øge økologiprocenten på fødevareforbruget. Dog med den begrænsning at fødevareudgifterne ikke må øges og at Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den danske Institutionskost” efterleves i forhold til næringsindhold i maden afhængig af målgruppens behov.
Projektet hedder Økologi og Madglæde og finansieres af Landbrug og Fødevarer.

Som samarbejdspartnere, vil man i organisationen opleve at køkkenerne arbejder med følgende parametre:

 • Fokus på madspild – rette portion til rette borger
 • Fokus på udvikling og brug af mere plantebaserede menuer
 • Fokus på udvikling og brug af mindre klimabelastende fødevarer
 • Fokus på energiforbrug

Sådan kontakter du osHar du brug for råd og vejledning om mad, måltider og ernæring, så tag endelig kontakt.

 • Klinisk diætist i forhold til ernæringsproblematikker
  Lene Marie Moritzen
  Mail: lemam@fmk.dk
  Tlf. 72 53 55 11
 • Madservice i forhold til mad i eget hjem
  Tlf. 72 53 54 60
 • Ernæringsassistenten tilknyttet plejehjemsafd. i forhold til døgn kosten
 • Visitation i forhold til visitering til madservice og muligheder i forhold til hjælpemidler knyttet til madlavning og indtag af mad og drikke
  Tlf. 72 53 60 00