Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Måltidshåndbogen

Velkommen til Måltidshåndbogen.

Denne Måltidshåndbog skal ses som en guide og et inspirationsværktøj til dig, der arbejder med mad, måltider og ernæring hos den ældre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bogen understøtte Kommunens handlingsplan “APPETIT PÅ HVERDAGEN” og bidrager til at give dig let adgang til viden samt praktiske informationer om hvordan vi i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med mad, måltider og ernæring.

 

Mand, der er glad og sidder og spiser et måltid

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have “appetit til hverdagen”. Derfor er der, med denne overskrift, udarbejdet en handleplanen for arbejdet med mad, måltider og ernæring. Disse tre vigtige fokusområderne er valgt fordi vi ved, at de har en afgørende betydning for borgernes fysiske,  psykiske og sociale sundhed og trivsel.

Vores vision

 • Samspillet mellem maden, måltiderne og ernæringen understøtter den enkeltes mulighed for et selvstændigt og uafhængigt liv.
 • Maden, måltidet og ernæringen har en solid plads i et hvert borgerforløb som element i udredningen, planlægningen, dokumentationen og evalueringen.
 • Arbejdet med mad, måltider og ernæring baseres på evidens og erfaring. Kvaliteten i hverdagspraksis løftes på tværs af fagligheder så vi er sammen om det gode ældreliv.

 

Handleplan FMK

Læs hele handleplanen “Appetit til hverdagen” ved at trykke her.

Klinisk diætist
Lene Marie Moritzen
Mail: lemam@fmk.dk
Tlf. 72 53 55 11

Klinisk diætist
Ina Hoel
Mail: ihoel@fmk.dk
Tlf. 72 53 60 88

Madservice – Køkkenet Tømmergården
Mail: mme-tommevp@fmk.dk
Tlf. 72 53 54 60

Mad, Ernæring & Måltider – Hovednr.
Mail: mme-faellesvp@fmk.dk
Tlf. 72 53 50 21

Rådgivning og Visitation
Tlf. 72 53 60 00

Ernæringsgruppe i hjemmepleje

Som følge af arbejdet med handleplanen “APPETIT PÅ HVERDAGEN” blev der i 2024 oprettet en tværfaglig ernæringsgruppe i hjemmeplejen. Gruppen består af en medarbejder fra hver plejehjemsgruppe, en plejehjemsleder, en leder for Madservice, en medarbejder fra Madservice, en sygeplejerske, en ergoterapeut og en diætist.

et æblehjerte med arme og ben og stilk med blad

Har du brug for råd og vejledning om mad, måltider og ernæring, så tag endelig kontakt.

 • Klinisk diætist i forhold til ernæringsproblematikker
  Lene Marie Moritzen
  Mail: lemam@fmk.dk
  Tlf. 72 53 55 11
 • Madservice i forhold til mad i eget hjem
  Tlf. 72 53 54 60
 • Ernæringsassistenten tilknyttet plejehjemsafd. i forhold til døgn kosten
 • Visitation i forhold til visitering til madservice og muligheder i forhold til hjælpemidler knyttet til madlavning og indtag af mad og drikke
  Tlf. 72 53 60 00

Sådan kontakter du os