Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Undervis i brug af måltidshåndbogen

Gode idéer til undervisning

Måltidshåndbøgerne er et nyt redskab, som plejepersonalet skal tage til sig og vænne sig til at bruge. For at det skal lykkes, skal de opleve, at bøgerne er en hjælp, der kan støtte dem i dagligdagen.

Her spiller en god introduktion en vigtig rolle. Får personalet en god oplevelse, er sandsynligheden for, at de vil bruge bøgerne fremadrettet, større.

Nedenstående er et program og materialer, som Rebild Kommune har haft god succes med at bruge. Du er velkommen til at bruge deres oplæg, eller lade dig inspirere til at lave dit eget.

Dagens forløb

Undervisningen starter med en gennemgang af bogen, dens opsætning og søgefunktioner. På den både får deltagerne et billede af, hvordan bogen rent praktisk fungerer. Her kan evt vises introvideoen.

Derefter skal deltagerne arbejde med de forskellige kategorier igennem cases for på den måde at få en tryghed i at bruge bogen. Se: Case til undervisning – Måltidshåndbogen.

Uddel smagsprøver fra opskriftkartoteket for at skabe inspiration og vise, hvordan der kan skabes lækre retter til forskellige ernæringsproblematikker.

Afslut med at spille spillet Mad og minder for på den måde at skabe inspiration til samtale omkring bordet.

Rammerne

Lokalet kan pyntes med opdækkede borde med fokus på idéer og pointer fra måltidshåndbogens sider om – Rummet og bordet. Undervejs på dagen kan der så snakkes om pynten.