Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Alderdom

Den raske ældre

Generelt nedsættes vores aktivitetsniveau med alderen. Det samme gør vores energibehov.

I følge De Nordiske Næringsstofanbefalinger fra 2023 skal raske ældre over 70 år indtage mellem 7,1 – 11,3 MJ pr. dag afhængig af køn og aktivitetsniveau.

Aldersforandringer

Med alderen sker der fysiologiske forandringer. Kroppens muskelmasse, muskelstyrke, væskeindhold, tarmperistaltik samt knoglemasse bliver mindre, mens kroppens fedtmasse stiger.

Fysisk aktivitet og opretholdelse af en god ernæringstilstand kan være med til at udskyde eller nedsætte hastigheden af de aldersrelaterede ændringer.

Læs mere om kroppens aldersbetingede forandringer.

 

BMI

Raske funktionsdygtige ældre bør bevare normalvægten og dermed et BMI mellem 18,5 og 25. Der er ikke evidens for, at ældre trives bedre med et højere BMI.

BMI alene er ikke velegnet til at vurdere ernæringstilstanden hos ældre. Dette skyldes aldersforandringer såsom ændring af kropssammensætningen, og at det er vanskeligt at fastlægge højden, da mange falder lidt sammen i ryggen med alderen.

Derfor kan EVS (ernæringsvurderingsskema) med fordel anvendes alene eller sammen med den ældres BMI til vurdering af den ældres ernæringstilstand. Læs mere op EVS og tidlig opsporing her.

Raske ældre skal følge normalkosten med den anbefalede måltidsfordeling.

Tilskud af D-vitamin og kalcium

Fra 70 års alderen anbefales et dagligt tilskud af D- vitamin på 20 µg samt kalciumtilskud på 800-1000 mg for at forebygge knogleskørhed.

Alle ældre på plejecenter uanset alder anbefales samme tilskud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Energibehov

Få et overblik over ældres energibehov her.

Underernæring

Både undervægtige og overvægtige ældre kan være underernærede.

Læs hvordan det kan lade sig gøre her.