Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Underernæring

Underernæring

Underernæring defineres på følgende måder:

 • At den ældre har et BMI under 18,5 og er påvirket af det helbredsmæssigt
 • At den ældre over 3-6 måneder taber 5-10 % af sin sædvanlige vægt
 • At den ældre over længere tid har et dagligt energiunderskud på 30 %.

Undervægtige/underernærede ældre skal følge Kost til småtspisende.

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen

I  maj 2022 kom den nyeste vejledning fra Sundhedsstyrelsen om underernæring – opsporing , behandling og opfølgning.

Læs vejledningen her

Samtidig med vejledningen blev der også udgivet forskelligt materiale, som kan bruges i samtalen med borgeren eller beboeren ifht underernæring.

Se materialerne her

Tidlig opsporing

Det er vigtigt, at der sættes tidligt ind ved underernæring. Det kan være ved at veje den ældre 1 gang om ugen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre der har et utilsigtet vægttab på min. 1 kg udredes nærmere ved brug af EVS.

Når EVS er udfyldt, kan der tages stilling til, om der skal iværksættes yderligere ernæringsmæssige tiltag, og om der skal udarbejdes en ernæringsplan.

Denne film bekskriver, hvad du kan gøre ved underernærede beboere.

Konsekvenser ved underernæring

Underernæring har en række alvorlige konsekvenser såsom:

 • Tab af fysisk, mental og social funktion
 • Svækket immunforsvar
 • Hyppigere infektioner
 • Flere genindlæggelser
 • Dyrere behandlinger
 • Længere genoptræning
 • Dårligere livskvalitet
 • Øget dødelighed

Overvægtige underernærede

Underernæring kan også forekomme hos den overvægtige ældre. Det er blot langt svære at opspore/identificere, da det ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje.

Overvægtige ældre kan være underernærede, hvis de taber sig under fx et sygdomsforløb eller indlæggelse og dermed falder ind under én af definitionerne på underdernæring.

Uhensigtsmæssigt tab af muskelmasse

Umiddelbart vil den ældre stadigvæk veje for meget, men fordi vægttabet oftest primært skyldes tab af muskelmasse, er et vægttab under sygdom ikke hensigtsmæssigt.

Tab af muskelmasse vil påvirke den ældres funktionsevne og livskvalitet i en negativ retning. Det er derfor også vigtigt, at holde øje med:

 • Den overvægtige ældres vægt 1 gang om måneden
 • Ændringer i appetit
 • Ændringer i måltidsmønstre

På den måde kan det tidligt opspores, hvis den overvægtige ældre har et utilsigtet vægttab.

Opsporing

Tidlig opsporing er afgørende for at undgå yderligere komplikationer ved underernæring.

Men hvordan opdager du et utilsigtet vægttab?

Kost til småtspisende

Underernærede skal spise kost til småtspisende for at få indtaget op.

Læs her, hvad den kostform går ud på.