Vælg hvilken kommune, du vil besøge

KOL

Hvad er KOL?

Mand med meget tør mund

KOL er en kronisk lungesygdom, som nogle gange omtales som rygerlunger. Den medfører en vedvarende irritationstilstand i lungerne, forsnævring af luftvejene og øget risiko for lungeinfektioner. Ældre med KOL lider af hyppig hoste, opspyt og åndenød.

Når den ældre har KOL skal kroppen arbejde ekstra hårdt. Det er derfor vigtigt, at den ældre spiser rigtigt, så vedkommende får nok energi og protein.

BMI skal være højere end for raske

Det er særlig vigtigt, at den ældre med KOL er i en god ernæringstilstand. Det vil sige, at den ældre hverken er under- eller overvægtig.

Den ældres BMI indikerer, om vedkommende er i en god eller dårlig ernæringstilstand. Når den ældre har KOL, skal vedkommendes BMI være lidt højere end hos raske. På den måde har den ældre noget at stå imod med ved lungebetændelse, forværringer og indlæggelse.

BMI skal ligge på:

  • Raske 18,5-25
  • KOL og andre lungesygdomme 21-30
  • Svækkede mennesker med KOL 25-30

Den ældre hører under ”Svækkede mennesker med KOL”, hvis den ældre fx tit har lungebetændelser, mange forværringer og evt. indlæggelser

Øget behov for protein

Ældre med KOL har et større behov for protein end raske.

Det er derfor en god idé, at den ældre får noget proteinholdigt til de fleste af døgnets måltider og gerne i forbindelse med fysisk aktivitet – for eksempel efter træning.

Se i afsnittet om makronæringsstoffer, hvilke fødevarer der indeholder meget protein.

I opskriftssamlingen med mellemmåltider, kan du finde energi- og proteinholdige mellemmåltider.

Knogleskørhed

Ældre med KOL har en øget risiko for at udvikle knogleskørhed. Årsagen til dette er, at både rygning, behandling med Prednisolon – gentagene gange eller vedvarende over en årrække – samt lav vægt er risikofaktorer ift. udviklingen af knogleskørhed.

Andre faktorer er fysisk inaktivitet, mangel på kalk og D-vitamin.

Kendetegnet ved knogleskørhed er, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger kan medføre knoglebrud.

Sådan forebygges knogleskørhed

For at forebygge knogleskørhed og/eller bremse sygdommens udvikling, anbefales det, at den ældre:

  • Er i en god ernæringstilstand
  • Er fysisk aktiv min. 30 min. dgl. 5-7 x ugl.
  • Får et tilskud af kalk og D-vitamin.

Kontakt den ældres læge inden opstart af kalk og D-vitamin.

 

Knogleskørhed

Vil du vide mere om, hvordan du kan forebygge knogleskørhed?

Så læs denne udgivelse fra Sundhedsstyrelsen.

Vil du vide mere om kost til ældre med KOL?

Så kan du læse mere på Lungeforeningens hjemmeside.