Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Inddragelse af pårørende

Pårørende kan hjælpe til

Hvis pårørende gerne vil hjælpe til, så tag imod.

Spørg dem, hvad de gerne vil hjælpe med og aftal, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

Nogle pårørende kan mere end andre. Nogle vil måske bage en kage til kaffen, andre vil gerne sidde med ved kaffebordet eller deltage i dagliglivet på anden måde.

Intet krav

De pårørende må aldrig opleve det som et krav, at de skal hjælpe til. Men giv plads til dem der kan og gerne vil bidrage til en god hverdag for beboerne.

Hjælpemidler

At være i køkkenet sammen, kan være en god aktivitet for beboere og pårørende.

Der findes mange forskellige hjælpemidler, der kan hjælpe beboere, der gerne vil give en hånd med i køkkenet.

At være pårørende

Det er ofte svært at være pårørende til en, der flytter på plejecenter. Læs mere om, hvad kan du gøre som ansat for at lette processen.