Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Nedsat funktionsevne

Når almindelig bordskik bliver svært

Selvom det er over 100 år siden, at Emma Gad udgav sin bog om Takt og Tone, hvori hun beskrev reglerne for god dannelse ved spisebordet, er mange af hendes regler stadig gyldige.

De fleste mennesker har en helt klar opfattelse af, hvordan man spiser og deltager ordentligt i et måltid.

Især ældre generationer er meget bevidste om bordskik. Derfor er det også ekstra smerteligt for ældre, når de på grund af nedsat funktionsevne og kroppens forfald ikke længere kan leve op til disse formelle rammer omkring måltidet.

Hjælp dem, der ikke længere selv kan

At den enkelte ikke længere kan spise pænt, går ikke kun ud over vedkommende selv, men kan også påvirke de omkringspisendes appetit. Derfor er det vigtigt, at du, så vidt tid og rammer gør det muligt, hjælper dem, der har svært ved at spise, med at komme godt gennem måltiderne.

Det vigtigste er, at du så vidt muligt er nærværende, rolig og tilstede sammen med beboeren under hele måltidet.

Læs konkrete råd til, hvordan du hjælper på næste faneblad.

Sådan kan du hjælpe under måltiderne

  • Lad beboeren gøre de ting, han/hun selv kan: Det er vigtigt, at du er opmærksom på at lade den enkelte gøre de ting, han/hun selv kan, og ikke bare tager over, fordi det er nemmere. Det styrker selvstændighedsfølelsen for den enkelte.
  • God siddestilling: Vær opmærksom på, at beboeren sidder med den rette holdning i stolen eller kørestolen. Du kan eventuelt rette til og støtte med puder. Det kan være svært at drikke og spise ordentligt, hvis man sidder sammensunkent eller skævt.
  • Sid ned ved bordet: Sæt dig ved den eller de beboere, der har brug for hjælp og forsøg, hvis muligt, at blive siddende under hele måltidet. Det skaber ro, gør det lettere for dig at hjælpe undervejs samt får måltidet til at vare lidt længere, da beboerne typisk bliver siddende lige så længe som du. Hvis ikke det er muligt, så:
  • Sid ned, mens du skærer maden ud: Det skaber mindre forvirring og en større grad af ligeværd for beboerne, at du sidder ned, mens du skærer deres mad ud. Det er ikke så rart og minder lidt om at være et lille barn, hvis du står lænet ind over bordet og skærer maden ud for den enkelte.
  • Sid ned, når du hjælper med at spise: Har en beboer behov for hjælp til selve spisningen, er det meget rarere, at du sidder ned ved siden af vedkommende. Det er ubehageligt og stressende at blive hjulpet af én, der står op, som man ikke kan se ansigtet på.
  • Skær maden pænt ud: Hvis det er muligt, er det en rigtig god idé at skære maden ud, så det ikke er tydeligt, at den er skåret ud – så hakkebøffen fx stadig ligger samlet som en bøf, selvom den er skåret ud. Det skaber mindre fokus på, at beboerne ikke kan selv, og ser mere indbydende ud.
  • Vær diskret: Det er meget vigtigt for beboernes livskvalitet, at de opretholder så meget værdighed og oplevelse af selvstændighed som muligt. Du har mulighed for at hjælpe dem med dette, ved at være så diskret i din måltidshjælp som muligt. Du kan fx aflede opmærksomheden væk fra handlingen at skære mad ud ved at samtale om andre ting med beboeren samtidig.
  • Tilbyd hjælpemidler: Der findes knive, gafler, skeer og kopper med store håndtag, som kan være lettere at håndtere for ældre med nedsat funktionsevne. Spørg diskret om beboeren ønsker at prøve dem.
  • Brug spisestykker: Nogle beboere kan ikke spise uden at spilde. Her er det bedre at bruge spisestykker, som de kan spilde på, end at de spilder på deres eget tøj.
  • Brug humor: Det er rigtig vigtigt, at beboeres manglende evne til at spise ordentligt IKKE bliver et samtaleemne ved bordet. Sørg i stedet for at få samtalen til at køre – gerne med sjov og humor, så der er mindre fokus på dem, der ikke kan ramme munden og spise pænt. Se her for inspiration til samtaleemner.

Vil du vide mere?

Der er mere inspiration og viden at hente her hos Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Det sociale måltid

Få gode idéer til samtaleemner under måltidet i afsnittet det sociale måltid.