Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Mad i eget hjem

Madservice

Hvis borgeren ikke er i stand til selv at stå for madlavningen, og ikke kan transportere sig hen til et spisested, kan borgeren få maden bragt.
Borgere kan frit vælge mellem to godkendte leverandører i kommunen til madudbringning:

Køkken Syddjurs

Køkken Syddjurs i Rønde producerer mad til  hjemmeboende borgere. Hver uge har borgeren mulighed for at vælge imellem 10 hovedretter og 10 biretter. Der skal mindst bestilles 4 hovedretter pr. uge. Maden leveres en gang om ugen som køle-vacuum.

Her er procedure for opvarmning af maden Opvarmning af mad

Derudover leverer køkkenet maden, som borgerne kan købe i caféerne på aktivitetscentrene. Som medarbejder er du også velkommen til at købe din mad i en af caféerne.

Køkken Syddjurs laver maden fra bunden udfra overbevisningen om, at hjemmelavet mad smager bedst. Køkken Syddjurs arbejder også med økologi, og med at minimere madspild m.v.

Endvidere arbejdes der i Køkken Syddjurs ud fra følgende målsætning:

  • at yde en god service.
  • at være fleksible og efterkomme borgernes ønsker.
  • at holde danske madtraditioner i hævd.

Hjælp til indkøb

Hvis borgeren ikke selv kan købe ind eller der ikke er andre i husstanden, der kan købe ind, kan der visiteres vareudbringning fra en af Syddjurs Kommunes to leverandører:

  • Intervare A/S
  • Kvik Spar, Mols Super

Der er udbringning en gang om ugen, og der kan læse mere om Udbringning af købmandsvarer på Syddjurs.dk.

 

 

 

Hjælp til ernæring

Hvis borgeren ikke kan eller kun delvis kan indtage mad og drikke, kan borgeren få hjælp hertil. Læs hvilken hjælp Syddjurs kommune tilbyder på siden Mad og måltider.

Find ud af mere om hjælp til dysfagi, omsorgstandpleje, træning og hjælpemidler på siden Tværfagligt samarbejde i måltidshåndbogen.

Caféerne på aktivitetscentrene

Hvis borgeren ikke selv kan lave mad, men godt kan transportere sig, kan borgeren spise i en af caféerne på aktivitetscentrene rundt i kommunen. Der findes 7 caféer – se yderligere informationer fx åbningstider mm. for den enkelte café:

Spis med din nabo er spisefællesskaber, der foregår i cafeerne på trænings- og aktivitetscentrene. Målet er at trække ældre ud af ensomheden og øge livskvaliteten. Frivillige måltidsværter er værter og  skaber en god og hyggelig stemning omkring måltiderne. Læs mere på Spis med din nabo

Ældresagen i Syddjurs har lokalafdelinger, som arrangerer brunch og forskellige former for fællesspisninger for seniorer.

Madspilds-Pensionatet er en forening, der hver måned holder gratis fællesspisninger af overskudsmad forskellige steder i Syddjurs. Se mere på Madspildspensionatets Facebook-side

Danmark spiser sammen er et intiativ fra Folkebevægelsen mod Ensomhed. De støtter hvert år over hele landet fællesspisninger i uge 17 og uge 45. I Syddjurs kan du få mere at vide om det næste spis-sammen-arrangement ved at henvende dig til den lokale afdeling af Ældresagen.

 

Flere ældre rundt om et spisebord

Spis med din Nabo er små spisegrupper i cafeerne

Hjælp til mad

Visitation til madservice, indkøb og hjælpemidler:
Kontakt Visitation på tlf. 87 53 66 00

Spis i caféen!

Caféer på aktivitetscentrene

Henvisning til spisefællesskaber:
Netværkskoordinator Kathrine Eie Frigaard,
Mobil: 23 37 80 41
kef@syddjurs.dk

Ældresagen i Syddjurs

Danmark spiser sammen

Som medarbejder er du velkommen til at købe din mad i en af caféerne.

Små hjælpemidler

I Syddjurs kan borgeren låne små hjælpemidler til afprøvning på bibliotekerne: Se hvordan HER

Find flere samarbejdspartnere her:

Samarbejdspartnere er yderligere beskrevet på siden

Tværfagligt samarbejde