Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Tværfagligt samarbejde

Ernæringsindsatser

Alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal være med til at holde øje med, om en borger har et utilsigtet vægttab og/eller om borgeren har brug for en særlig ernæringsindsats.
Find skemaer til registrering af mad og væske under overskriften værktøjer
Hent mere viden i måltidshåndbogens afsnit om Ernæring 

Her kan downloades to pjecer med inspiration til, hvad borgeren selv kan gøre.
Når borgeren skal tage på i vægt – Kost til småtspisende.
Supplement til de officielle kostråd for 65+ – Gode råd, når du er over 65 år.
Pjecerne kan også fås ved at kontakte kl. diætist Eivor Hog Laursen.

Klinisk diætist

Syddjurs Kommune tilbyder individuel diætbehandling ved aut. klinisk diætist til borgere med særlige ernæringsmæssige behov og lægeordinerede diæter, for eksempel:

 • ​Undervægt/utilsigtet vægttab
 • Behov for sondeernæring/ernæringsdrikke
 • Tygge-synkebesvær
 • ​Småtspisende
 • Cøliaki
 • Laktoseintolerance

Læs mere om tilbuddet Diætbehandling på Syddjurs.dk

Omsorgstandpleje

Borgere, der ikke selv kan komme til tandlæge, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Henvendelse sker via visitationen. Besøg af omsorgstandplejen kræver som regel, at sundhedspersonale deltager.

Læs mere om omsorgstandpleje her: Folder om omsorgstandpleje

 

Systematisk vejning er en vigtig del af tidlig opsporing

Træningstilbud

Hvis borgere i eget hjem har problemer med at spise eller tilberede deres mad, vurderes det først, om de tabte færdigheder kan trænes. Det kan ske via et forløb med hjemmetræning.

Borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning, kan få vejledning og rådgivning om mad og måltider, når de går til træning. I forbindelse med træningen kan borgeren spise i trænings- og aktivitetscentrets café.

På nogle centre er det muligt at melde sig på et madlavningshold, eller blive hjulpet ind i et spisefællesskab  i cafeen.

Hjælpemidler

Der findes mange forskellige hjælpemidler til spisning og madlavning. Hent inspiration i Hjælpemiddeldatabasen. 
Nogle hjælpemidler kan der søges støtte til gennem kommunen, andre skal man selv købe, f.eks. her: seniorshop.dk

Brugere af Syddjurs Bibliotek kan låne mindre hjælpemidler med hjem og afprøve dem, inden man beslutter sig for eventuelt at købe. Se hvordan her: udlån af hverdagshjælpemidler

Man er altid velkommen til at kontakte visitationen for råd og vejledning om hjælpemidler. Se her hvordan borgeren kan søge om at få bevilget hjælpemidler i Syddjurs

 

Tegn på dysfagi

Tegn på dysfagi hos borgere kan være mange, her er nogle af dem:

 • Utilsigtet vægttab
 • Hosten før og under måltider herunder rømning
 • Gentagne lungebetændelse
 • Besværet eller rallende vejrtrækning under måltidet herunder ændret stemme
 • Lang tid om at synke en mundfuld
 • Smerter ved synkning eller frygt for at synke
 • Atypisk bevægelse af hovedet ved synkning,
 • Savlen, spytter maden ud eller opkastning under måltidet

Rådgivning og udredning for dysfagi

Plejeboliger:
Plejepersonalet henviser til ergoterapeuten ved tegn på dysfagi. Der laves en udredning og vurdering via klinisk undersøgelse og måltidsobservation. Ergoterapeuten rådgiver og vejleder herefter om modificeret kost/kostformer, siddestilling mm, og der udarbejdes en skriftlig spisevejledning, der ligger i CURA under Forholdregler ved ernæring.

Hjemmeplejen:
Borgerne sendes via visitationen til udredning for dysfagi ved AGS. Det vurderes om borger kan komme til AGS eller om det skal foregå som hjemmebesøg af ergoterapeut.

AGS:
Alle terapeuter, der møder borgerne i en anden sammenhæng, er bekendt med og opmærksomme på de kliniske tegn på dysfagi, og  henviser derefter direkte til ergoterapeut. Udredningen består af screening for dysfagi, dvs både en indirekte synketest og en direkte synketest samt en undersøgelse af mimik og orale strukturer. (F.O.T.T.) Det vurderes om der er behov for en  skriftlig spisevejledning, genoptræningsforløb, eller kontakt til samarbejdspartner.
Kontakt AGS enten på mail eller telefon:
ags@syddjurs.dk
87 53 50 80

Døgnrehabilitering (Rehab):
Henvendelser vedrørende dysfagi kan sendes til:
distriktsleder Lene Søsted Sørensen
less@syddjurs.dk
87 53 58 71

Både Køkken Syddjurs og Det Danske Madhus kan levere mad med modificeret konsistens.

 

 

 

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere, der ikke får både personlig og praktisk hjælp tilbydes forebyggende hjemmebesøg fra de fylder 75 år, evt. tidligere, hvis borgeren er blevet alene eller er sårbar på andre måder. De forebyggende hjemmebesøg handler om borgerens trivsel, og kan være en hjælp til at komme  i gang med livsstilsændringer eller med i et spisefællesskab. Læs mere her: Pjece om forebyggende hjemmebesøg.

Netværksarbejde og ensomhedsindsatser

Syddjurs Kommune arbejder målrettet med at bekæmpe ensomhed. Det betyder, at medarbejdere i hjemmeplejen, på trænings- og aktivitetscentrene og i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg hjælper borgerne med kontakt til f.eks. spisefællesskaber. Kontakt netværkskoordinator Kathrine Eie Frigaard, hvis du vil vide mere.

Sundhedstilbud til medarbejdere

Som medarbejder kan du deltage i forskellige sundhedstilbud med fokus på livsstilsændringer, kost og motion.
Alle borgere kan deltage i Åbent Sundhedshus. Læs mere om fx Åbent Sundhedshus på Syddjurs.dks side om Sundhedstilbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Tværfagligt samarbejde

Visitation til Sundhed og Omsorg:
tlf. 87 53 66 00

Klinisk diætist Eivor Hog Laursen:
eiho@syddjurs.dk
tlf. 21 37 97 30

Vil du vide mere om dysfagi?

Læs mere i måltidshåndbogen her: Tygge-/synkebesvær

Se video om siddestilling, hjælp til spisning mm i Hillerød Kommunes
værktøjskasse her: Bedre Måltider SST

Syddjurs Kommunale Tandpleje,
Distriktsleder Ida Jørgensen:
idaj@syddjurs.dk
tlf. 29 74 22 53

Netværkskoordinator Kathrine Eie Frigaard: kef@syddjurs.dk,
tlf. 23 37 80 41

Links til aktivitetscentre og cafeer Seniorsyddjurs.dk

Sundhedstilbud til medarbejdere

Læs mere her

Rådgivning om alkohol

Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt gratis behandlingstilbud til borgere med rusmiddelproblemer samt pårørende.

Foreninger

Mange patientforeninger har udgivet materiale med kostråd i for hold til specifikke sygdomme. Herunder finder du links til kostråd og opskrifter fra:

Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Lungeforeningen
Diabetesforeningen
Osteoporoseforeningen
Gigtforeningen

Ældresagen i Syddjurs arrangerer fællesspisninger, brunch og grillaftner for seniorer.