Fejl og mangler

Ved fejl og mangler kontaktes Fælleskøkkenet.

  • Fejl og mangler forårsaget af plejecentrene, udbedres så hurtigt som muligt for egen regning, hvis centeret ønsker fejl eller mangler udbedret.
  • Fejl og mangler forårsaget af Fælleskøkkenet udbedres, så hurtigt som muligt.