Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Fejl og mangler

Ved fejl og mangler kontaktes Fælleskøkkenet.

  • Fejl og mangler forårsaget af plejecentrene, udbedres så hurtigt som muligt for egen regning, hvis centeret ønsker fejl eller mangler udbedret.
  • Fejl og mangler forårsaget af Fælleskøkkenet udbedres, så hurtigt som muligt.
  • Ved fejl og mangler fra BC, kontaktes både BC og Fælleskøkkenet.
    • Husk at oplyse kundenummer ved henvendelse til BC.

I tilfælde af at fødevarestyrelsen tilbagekalder produkter, der er leveret gennem Fælleskøkkenet eller Fælleskøkkenet selv finde fødevarer (halv- og helfabrikata), der kan have helbredsrisiko for mennesker, kontakter Fælleskøkkenet følgende:

  • Kvalitetskoordinator, Lolland Kommune
  • Gruppeleder Madservice, Guldborgsund Kommune

Efterfølgende sendes en orienteringsmail, så kontaktpersoner kan formidle informationen til berørte plejecentre.