Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Bosteder for unge

Når en ung flytter til et bosted

Mange pårørende kan opleve blandede følelser, når deres barn flytter til et bosted. De kan være bekymrede for, hvordan det hele skal gå. Samtidig kan de også være lettede over, at han eller hun er et sted, hvor der er hjælp og omsorg.

Usikkerhed og bekymringer om, hvordan det hele skal gå, kan få nogle til at reagere negativt og komme med kritik, som I finder urimelig.

Sådan hjælper du pårørende

Du kan hjælpe de pårørende i den svære situation ved at:

  • Lytte til de pårørendes tanker og bekymringer.
  • Tale med dem om den nye situation.
  • Spørge ind til, hvad I sammen kan gøre, så flytningen bliver så lempelig som muligt.

Fortæl de pårørende, hvad de kan forvente

Flytning af den nye beboer og overgangen til det nye liv går lettere, hvis de pårørende er forberedte på, hvad de går ind til. Du kan hjælpe ved at fortælle dem om:

  • Hverdagen, rutiner og måltider på jeres bosted.
  • Hvordan de kan være med til at give deres familiemedlem en god hverdag i den nye bolig.

Hvis den nye beboer har nogle særlige udfordringer, så husk at få fortalt, hvad I kan gøre for at løse de udfordringer.

Lyt til de pårørendes forventninger

Det er også vigtigt, at du lytter til de pårørendes forventninger og ønsker. Måske kan alt ikke lade sig gøre i en travl hverdag, men I kan sikkert finde fælles løsninger til gavn for de pårørende og den nye beboer.

Pårørende er en ressource

Inddrag de pårørende fra begyndelsen. På den måde kan de blive en uvurderlig ressource for jer i hverdagen med beboeren.

De pårørende kender beboeren og det liv, han eller hun har levet indtil nu.

Hvis beboeren ønsker det eller har svært ved at fortælle selv, kan I bede de pårørende fortælle om beboerens liv, om de møbler og billeder, han eller hun har med og om traditioner og særlige begivenheder i familien.

Jo mere I kender til familiens historie og traditioner, des bedre kan I give beboeren gode rammer for livet på bostedet.

Traditioner, historier og livretter

Mange familietraditioner er forbundet med samvær om måltider. Få de pårørende – sammen med beboeren, hvis det er muligt – til at fortælle om traditioner, højtider, fester, erindringer om særlige måltider, livretter, og hvad han eller hun ikke kan lide.

Det giver emner til samtalen omkring jeres middagsbord på bostedet.

Inddrag de pårørende

Sådan kan du inddrage de pårørende i hverdagen på bostedet

Fester og fejringer

Fester på bostedet er en god måde at skabe fælles oplevelser for beboerne og deres pårørende.

Få gode idéer til fest og særlige begivenheder her.