Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Mærker på mad

Mærker på mad

Der findes mange forskellige mærker på mad, der hjælper dig til at træffe et valg i en travl hverdag. Her på siden gennemgår vi kort de mærker, som vi synes, det giver mening at kende, hvis du ønsker at spise bæredygtigt.

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

anbefalet af dyrenes beskyttelse mærket

Dyrenes Beskyttelse står bag dette mærke. Kød, æg og mejeriprodukter, der bærer dette mærke, har i hele produktionskæden levet op til forskellige krav, der er med til at sikre en vis dyrevelfærd for dyrene.

Læs mere om Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

ASC

ASC er mærket, du finder på fisk fra fiskeopdræt, hvor der er taget forskellige bæredygtige- og miljøhensyn samt social ansvarlighed.

Læs mere om ASC mærket

FairtradeFairtrade logoet

Faitrademærket findes på varer såsom chokolade, kaffe, blomster og tekstiler. Mærket er på varer, hvor der i produktionen er sikret bæredygtige handelsvilkår. Mærket er på den måde med til at sikre bedre priser og arbejdsvilkår for nogle af verdens fattigste bønder.

Læs mere om Fairtrade

MSCmsc-logo

MSC-mærket finder du på vildtfangede fisk, hvor der er taget hensyn til fiskebestande og økosystemerne i havene.

Læs mere om MSCmærket

NaturSkånsomNaturskaansom logo

Naturskånsom er et forholdsvist nyt dansk mærke, der ligesom MSC findes på vildtfangede fisk, men som også stiller krav til, at selve fangstmetoden er skånsom for både fisk og natur.

Læs mere om Naturskånsomt

Økologimærker

det roede Oekomaerke I Danmark har vi det røde økologimærke, der findes på økologiske varer. Det viser vej til varer, hvor der er taget hensyn til dyr, mennesker og natur i produktionen. Fx er kun ganske få naturlige sprøjtemidler tilladt, dyrene skal have adgang til det fri og har generelt bedre forhold under deres opdræt.

Der findes også et europæisk økologimærke – et grønt blad bestående af stjerner, som står for det helt samme. Økologireglerne i EU EU oeko maerkeer nemlig de samme i alle lande. Der findes også et økologisk spisemærke, som du kan læse mere om på næste faneblad.

Læs mere om det røde Ø og EUs økologimærke.

Hvad er det økologiske spisemærke?

Det økologiske spisemærke er et statskontrolleret mærke for økologi. Mærket er udtryk for hvor stor en andel af køkkenets indkøbte fødevarer, der er økologiske. Det er altså modsat de andre mærker ikke et, du møder i supermarkedet, men et der findes på spisesteder.

Mærket findes i 3 niveauer: Guld, sølv og bronze, som tildeles efter, hvor stor en procentdel af et køkkens indkøbte fødevarer, der er økologiske.

  • Bronze: 30 – 60 %
  • Sølv: 60 – 90 %
  • Guld: 90 – 100%

 

Sådan gives det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke er statskontrolleret. Det betyder, at det er fødevarestyrelsen, der tildeler mærket på baggrund af en årlig kontrol af køkkenernes økologiprocent, økologiopgørelser og fakturaer.

Som køkken skal I altså løbende lave opgørelser over alle indkøb, der dækker en periode på maksimalt tre måneder. I disse opgørelser angiver I beløb eller mængde for alle indkøbte fødevarer samt beløb eller mængde for indkøbte økologiske fødevarer.

Vil I have det økologiske spisemærke?

I kan også få et spisemærke på jeres afdeling/plejecenter.

Læs mere på det økologiske spisemærkes hjemmeside, hvor I også kan udregne jeres nuværende økologiprocent.

Hvad er økologi?

Bliv klogere på økologi her

Flere mærker

Læs mere om mærker, der er gode at kende hos Forbrugerrådet Tænk