Mad i farver – Fælles rammesætning.

Model – Mad i farver

Rammesætning – Mad i farver

Mad i farver

Indsatsen ” Mad i farver” er en fælles rammesætning for kost på social- og handicapområdet i Kolding Kommune. Den tager udgangspunkt i de officielle kostråd og foldes ud indenfor indsatsområderne:

Sundhed – Bæredygtighed – Kost – Måltid

Formålet er at sikre, at den enkelte borger har mulighed for at vælge sund, farverig og velsmagende kost som understøtter sundhed, trivsel og bedre livskvalitet. Rammesætningen er gældende for alle centre på social- og handicapområdet i forhold til madtilbud for borgere, der på forskellig vis er tilknyttet området og som bor i egen bolig eller på bo- og støttetilbud.

Indsatsen er en del af den helhedsorienteret tilgang med sundhed som omdrejningspunkt og kan tænkes sammen med forvaltningens andre tiltag, der understøtter sundhedsfremme.

Kost, bevægelse, sociale relationer, trivsel og tryghed er alle vigtige elementer som har en positiv afsmittende effekt på hinanden.

Rammesætningen er retningsgivende og bruges som styringsredskab, som sikre at alle understøtte i at træffe det bedst mulige valg indenfor madtilbud.

Implementeringen af indsatsen er en del af kerneopgaven.