Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Om Måltidshåndbogen

Velkommen til Måltidshåndbogen                                                                                                        Kilder til kulhydrater - brød, mel, grøntsager, kartofler, pasta

Måltidshåndbogen er til dig, der arbejder med mad og måltider til borgere tilknyttet social- og sundhedsområdet.

 

God ernæring er afgørende for at fremme og bevare et godt helbred og har betydning for borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed samt trivsel. Sunde måltidsvaner kan understøtte at borgerne kan bevare størst mulig frihed og fleksibilitet i deres hverdag. Efter sygdomsforløb opnås hurtig rehabilitering og højt funktionsniveau med god ernæring. Er godt ældre liv er for mange forbundet med at klare sig selv længst muligt. Både i egen bolig, men også hvis den ældre bor på et plejecenter.

For at sikre let adgang til viden og kompetencer om sunde mad- og måltidsvaner kan du her i Måltidshåndbogen finde inspiration og ideer til bl.a. nem og velsmagende mad, hyggelige måltider og viden om god ernæring til borgerne.

Mad- og Måltidspolitik                                                                                                                               

Mad- og måltidspolitikken ‘Sammen om mad og måltider’ sætter rammen for Favrskov Kommunes arbejde med mad- og måltidstilbud for voksne borgere på social- og sundhedsområdet.

I Favrskov Kommune er mad og måltider et vigtigt indsatsområde, fordi det har afgørende betydning for borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed og trivsel.

Vision

Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere modtager, skal være blandt landets bedste.

Borgerne skal opleve, at der er mulighed for at vælge den mad, som de kan lide og har lyst til at spise.

Maden skal have en god kvalitet, være nærende, og der skal være gode rammer omkring måltidet.

Du kan læse hele Mad- og måltidspolitikken ‘Sammen om mad og måltider’ her

Klinisk diætist

Mona Mikkelsen

Tlf.: 20 46 66 80

Klinisk diætist

Jette Thomsen Fabricius

Tlf.: 51 36 95 65

Favrskov Mad

Tlf.: 89 64 12 62

Modtagekøkken Vest

Tlf.: 89 64 16 55

Det Danske Madhus

Tlf.: 70 70 26 46

Favrskov Mad

Tlf.: 89 64 12 62

Modtagekøkken Vest

Tlf.: 89 64 16 55

 Klinisk diætist

Mona Mikkelsen

Tlf.: 20 46 66 80

 Klinisk diætist

Jette Thomsen Fabricius

Tlf.: 51 36 95 65