Bestilling af mad

Der er lidt forskel på hvordan personalet bestiller mad til borgere der bor på plejehjem.

Hvis borgeren bor på:

  • Åløkkeparken
  • Humlehaven
  • Tingager
  • Steensvang
  • Price Have centeret
  • Lykkevalg.

bestilles maden ved at du logger ind på borgeren i Nexus og derefter udfylde skemaet Bestilling af mad, som du finder under supplerende oplysninger.
Når det er gjort er borgerens kostform dokumenteret i Nexus.

Hvis borgeren bor på:

  • Åhaven
  • Lysbjergparken
  • Nørrevænget

bestilles maden ved at plejepersonalet aftaler behovet med køkkenpersonalet. Efterfølgende bør personalet dokumentere kostformen i Nexus.

 

 

 

Når en borger flytter ind på Bakkegården bestilles maden ved at du logger ind på borgeren i Nexus og derefter udfylde skemaet Bestilling af mad, som du finder under supplerende oplysninger.
Når det er gjort er borgerens kostform dokumenteret i Nexus.

 

Sådan bestiller du mad