Reklamation, ris og ros

Reklamationer

Ved reklamationer, udfyldes der en notits på www.faelleskoekkenet.dk eller kundeservice kontaktes.

ris eller ros – husk at informere Fælleskøkkenet.