Vælg hvilken kommune, du vil besøge

FN’s Verdensmål og Fælleskøkkenet

Vi er alle – store som små – forpligtiget til at bidrage til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre gode uddannelser og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Denne dagsorden bygger på at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed samt internationalt samarbejde er indbyrdes afhængige. Hvor bæredygtighed er et stærkt fokus. Alle har ret til et værdigt liv.

Fælleskøkkenet vil udnytte viden og teknologi for at gøre dette muligt i udvikling, fred og sikkerhed samt internationalt samarbejde er indbyrdes afhængige. Hvor bæredygtighed er et stærkt fokus. Alle har ret til et værdigt liv. Fælleskøkkenet vil udnytte viden og teknologi for at gøre dette muligt i vores del af verdenen.

 Fælleskøkkenet kan ikke byde ind på alle 17 mål og 169 delmål, men vil arbejde med de mål, som dels giver mening for Fælleskøkkenet, dels har betydning for den nære omverden, og hvor vi kan gøre en forskel. Vi glæder os til at arbejde med de udvalgte opgaver – og er godt på vej med udgangspunkt i Fælleskøkkenets vision.

Fælleskøkkenet arbejder blandt andet med:

  • at sikrer optimal ernæring
  • lokale produkter
  • at sikre uddannelse på alle niveauer
  • at bruge vandressourcer fornuftigt
  •  at reducere madspild
  • bivenlig virksomhed
  • Fælleskøkkenet er en lille brik i det store puslespil, men det betyder ikke, at Fælleskøkkenet ikke skal forholde sig aktivt til FN’s 17 konkrete verdensmål.
  • Læs mere i Fælleskøkkenets pjece om FN’s verdens mål og Fælleskøkkenet