Projekter på tværs

tandløs mand med et glas med gebis i

Case:

Borger har tabt sig og hoster ved hvert måltid.

SSA/SSH lægger mærke til dette og kontakter centersygeplejersken.

Ergoterapeut kontaktes via advis TR- træning voksne, med en udførlig beskrivelse af udfordring

Ergoterapeut kommer på ældrecenteret og udfører en spise vurdering / siddestillinger

Der er behov for mad i ny konsistens, samt en bedre siddestilling.

Kostvejleder/diætist kontaktes og i samarbejde med køkkenet findes en kostform som fungerer for borgeren.

Opsporing og undren er vigtig i arbejdet med ernæring- sammen står vi stærkere