Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Træning

Her kan du læse, hvem du skal kontakte i forhold til træning.

 

To ældre mennesker i træningstøj

§ 86 Træning der kan ansøges hos Myndighed Træning i kommunen.
Borgeren har, ved bevilling, mulighed for frit valg på leverensen af træningsydelsen, hos de klinikker som kommunen har aftale med eller hos kommunens terapeuter.  Efter valg af leverandør startes borgeren op inden for 7 dage. Borgeren kontaktes automatisk af terapeuten.
Kontakt via advis CS Myndighed Træning

Vederlagsfri Fysioterapi (VFF).
Træning til borgere der er omfattet af reglerne for Vederlagsfri Fysioterapi.
Egen læge vurderer om borgeren opfylder de fastlagte kriterier og om diagnosen optræder på Positivlisten over Vederlagsfri Fysioterapi.
Hvis der bevilges VFF, kan borgeren frit vælge hvem de ønsker at få leveret træningen hos, blandt de fysioterapeuter, som er omfattet af yder-numre. Træning foregår på klinikkerne eller kommunens træningscentre. Man skal selv forestå befordringen til træning.

Træningen er af vedligeholdende karakter og forekommer en til to gange pr. uge. Der er tale om træning og ikke decideret behandling.
Kontakt egen læge

 

Vejledning af en ergoterapeut.

Dette kan være en dysfagi vurdering eller ADL vurdering.
Problematikken skal beskrives, samt hvad der ønskes hjælp til.

Kontakt via advis til TR voksne

Mand med meget tør mund

Tværfagligt samarbejde er vigtigt.

Herunder kan du se hvem som arbejder i træningsafdelingen og forebyggelsesafdelingen.

Det er altid lettere at ringe til et kendt ansigt 😊

Link til træning:

https://rebild.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/sundhedscentret

Link til forebyggelsesafdelingen – kommer

Ernæring og træning er vigtig du kan læse mere her