Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Visitation

Visitationen

Hvis man får brug for hjælp og hjælpemidler, kan man kontakte Visitationsenheden, som er den myndighed, der tager stilling til behov og bevilliger hjælp.

Visitationsenheden bevilliger hjælp til følgende områder:

Kontaktoplysninger

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Telefonisk kontakt på afdelingens hovednummer: 8915 2550

Mandag-fredag: 8.00-12.00.

OBS: Hjælpemiddelterapeuterne træffes ikke pr. telefon om onsdagen.

E-mail: visitation@randers.dk
(e-mails må ikke indeholde følsomme personoplysninger)

Sikker-mail: Sikker_sundhedogaeldre@randers.dk

Hvem er Visitationen?

Medarbejderne er et tværfagligt team som bevilliger hjælpemidler, hjælp i hjemmet og pleje-/demensboliger, ældreboliger med kald og ældre- handicapvenlige boliger i overens-stemmelse med Randes Kommunes kvalitetsstandarder og lov om social service.

  • Vi ønsker at skabe ens visitation i Randers Kommune, så vi kan give borgere ensartet kvalitet og service.
  • Vi går gerne nye veje.
  • Vi yder god sagsbehandling, og søger høj faglighed i opgaveløsningen.
  • Vi er til rådighed for rådgivning og vejledning for borgere og samarbejdspartnere.
  • Vi vil gerne have, at borgerne oplever høj tilfredshed, når de er i kontakt med os.

Ved akut behov for hjælp rettes der altid henvendelse til Ældreområderne i Randers Kommune.