Visitation

Visitationen

Hvis man får brug for hjælp og hjælpemidler, kan man kontakte Visitationsenheden, som er den myndighed, der tager stilling til behov og bevilliger hjælp.

Visitationsenheden bevilliger hjælp til følgende områder: