Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Tandpleje

Tænderne kan holde hele livet – hvis de plejes og passes. Sunde tænder og en sund mundhule er desuden både
vigtigt for ældres helbred og livskvalitet. Derfor bør tand- og mundsundhed hos ældre have større opmærksomhed.

Ernæring
En velfungerende mund er en forudsætning for, at ældre uden ubehag og smerter kan nyde god og nærende mad. Dårlige tænder kan forårsage problemer med at tygge og spise. Og det kan føre til fejl- og underernæring og dermed generel svækkelse.

Livskvalitet
Dårlig mundhygiejne kan medføre ubehag, smerter og lugtgener på grund af belægninger og madrester. Derudover kan det være flovt, at andre bemærker, at man har dårlig mundhygiejne eller lugter ud af munden. Derfor kan tand- og mundproblemer føre til, at man undgår socialt samvær og dermed er i fare for at blive ensom.

Helbred
Der er direkte sammenhæng mellem tandsundhed og det almene helbred. Forskellige sygdomme og svækket helbred kan have alvorlige konsekvenser for tænderne. Omvendt viser nyere undersøgelser, at infektioner i mund eller tænder kan bidrage til at udvikle eller forværre visse sygdomme.
Der er påvist sammenhæng mellem diabetes og paradentose. Sammenhængen går begge veje, således at dårligt reguleret diabetes påvirker sværhedsgraden af paradentose, mens aktiv paradentose gør det sværere at kontrollere diabetes.
Dårlig mundhygiejne kan medføre risiko for lungebetændelse. Især personer, der lider af fejlsynking/synkbesvær, også kaldet dysfagi, er i farezonen.
Endvidere er der sammenhæng mellem hjerte-karsygdomme og bakteriefloraen i mundhulen. Lider man af paradentose, kan mundhulens bakterier bidrage til en vedvarende betændelsestilstand, som kan medføre hjerte-karsygdomme.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Omsorgstandpleje

Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen, og den kommunale tandpleje eller ens hidtidige private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

For mere information – tryk her

 

Visitationsenheden

Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Tlf.: 8915 2550
E-mail: visitation@randers.dk (e-mail må ikke indeholde følsomme personoplysninger)

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 08.00 – 12.00

Læs mere i “Manual i mundhygiejne HER