Tandpleje

Tekst omkring betydning af dårligstatus/mundhygiejne mm,

Henvis til dysfagi afsnittet.

Omsorgstandpleje

Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen, og den kommunale tandpleje eller ens hidtidige private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

For mere information – tryk her