Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Sundhedsfremme og forebyggelse

Randers kommune tilbyder over 75 årige et årligt forebyggende hjemmebesøg, medmindre man får hjemmehjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje, eller man bor i en døgnbemandet bolig eller en plejebolig.

Det lokale områdecenter vil sende et brev med forslag til et mødetidspunkt.

En af Randers kommunes medarbejdere, som har et bredt kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold, vil foretage et forebyggende hjemmebesøg hos borgeren. Medarbejderen har tavshedspligt.

Det er frivilligt, om man ønsker et besøg. Skulle man ønske at ændre mødetidspunktet eller aflyse mødet, kan man rette henvendelse til områdecentret. I brevet står et telefonnummer, man kan benytte.

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er, at borgeren ved en samtale med en medarbejder får:en vase med blomster

  • tryghed og trivsel
  • støtte til at mestre sin tilværelse og klare sig selv
  • råd og vejledning om sundhed og forebyggelse
  • information om aktiviteter og om muligheder for kommunal støtte til hjælpeforanstaltninger
  • støtte til at øge sit sociale netværk

Opsporing

Opsporing handler om at at holde øje med og opdage, når en beboer har brug for en ernæringsindsats. Fx hvis en beboer har været syg og har tabt sig, eller måske er begyndt at tage en ny type medicin, som påvirker appetitten.

To vigtige redskaber

Medmindre du er en superhelt med superheltekræfter, kan det være svært i en travl hverdag at opdage, om en beboer taber sig. Derfor er det vigtigt med systematisk vejning og udfyldning af EVS, som er et ernæringsvurderingsskema. Så kan du nemlig opdage vægttab i tide, så der hurtigt kan lægges en plan, inden den ældre bliver for underernæret.

Både undervægt og overvægt kan være dårligt for helbredet og for, hvordan man kan klare sin hverdag. Regelmæssig vejning er vigtig for at kunne holde øje med vægtudviklingen og handle på uhensigtsmæssige ændringer.

For borgere på plejecentre
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre på plejehjem bliver vejet minimum 1 gang om måneden. Efter sygdom, utilsigtet vægttab og indlæggelse anbefales oftere vejning.

For borgere i eget hjem
Man kan med fordel veje sig regelmæssigt. Hvis man oplever en pludselig vægtændring, er det en god idé at tale med sin læge.

Forskellige vægte

Hvis borgeren er i ernæringsmæssig risiko udfyldes ernæringsscreeningen i KMD Nexus.

Borgeren er i ernæringsmæssig risiko ved: Sådan bestiller du mad

  • Uplanlagt vægttab på 1-2 kg i forhold til borgerens habituelle vægt
  • BMI < 18,5
  • Synligt observeret vægttab (fx tøjet hænger, bæltet skal spændes ind mm.)

Randers Kommunes ernæringsscreening tager udgangspunkt i Socialstyrelsens ernæringsvurderingsskema (EVS) til ældre. Dette skema er beregnet til brug for plejepersonalet i hjemmepleje, i plejebolig og ved forebyggende hjemmebesøg.

Ernæringsscreeningen skal hjælpe med at afklare, om borgeren har gavn af en ernæringsindsats for at opnå en forbedret funktionsevne. Det sker ved at der laves en vurdering af spisevaner (herunder om der levnes på tallerkenen), uplanlagt vægttab og forekomst af forskellige ernæringsmæssige risikofaktorer (behov for hjælp til at spise, tygge- og synkeproblemer og akut sygdom).

Ernæringsscreeningen findes ved at gå ind på borgeren i KMD Nexus og vælge udredning. Derefter vælges skemaet ernæringsscreening, hvor spørgsmålene gennemgås og udfyldes.