Project Description

Mad
Måltider
ERNÆRING
ØKONOMI
HYGIEJNE
Værktøjer

Pædagogisk måltidstræning

Pædagogisk måltidstræning

Pædagogisk måltidstræning handler om, når en medarbejder spiser samme slags mad som en beboer sammen med beboeren.

Det er ledelsen på jeres plejecenter, der afklarer behovet for pædagogisk måltidstræning. Måltidstræningen indgår i det rehabiliterende arbejde sammen med den enkelte beboer.

Bestilling

Det pædagogiske måltid kan bestilles via MasterCater og betales af driften, ikke af beboernes ”Madkasse”.

Måltidsansvarlig

Til hvert måltid udpeges en måltidsansvarlig. Den måltidsansvarlige skal:

  • Understøtte den rehabiliterende indsats i forbindelse med måltidet.
  • Sørge for, at måltidet er et rum, hvor man skaber en god ramme.
  • Sørge for, at den enkelte beboers ressourcer / evner bliver bragt i spil under måltidet.

Se hvordan vi arbejder med rehabilitering i Mad og Måltider i Odense

< Tilbage til forrige side

Bestilling af mad

Du bestiller mad og særlige diæter hos Byens Køkken. Se hvordan du gør her.

Dysfagiteam

Har du spørgsmål til dysfagiteamet, kan du kontakte dem her.