Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Rehabilitering ifm. mad og måltider

Mad- og måltidsindsatser

Der findes forskellige tilbud, som beboeren kan tilbydes indenfor mad- og måltidsindsatser som rehabilitering.

Der er både frivillige og kommunale tilbud, og tilbuddene er opdelt efter kategorier.

Du finder kataloget her

 

 

 

 

 

 

 

Appetit på måltidet

Projekt Appetit på Måltidet viste, at hjemmeboende ældre fik en øget livskvalitet, når de blev tilbudt rehabiliterende mad- og måltidsindsatser af en diætist.

Dialogværktøj til den rehabiliterende samtale

Her finder du dialogværktøjet, som blev udviklet i forbindelse med Projekt Appetit på Måltidet.

Værktøjet kan bruges i samtalen med den ældre borger og kan være med til at klarlægge funktionsevnen forbundet med mad og måltider.

Værktøjet viser også, hvilke problematikker den ældre er motiveret for at forbedre og kommer med konkrete forslag. Værktøjet er afprøvet af diætister, men kan bruges af mange andre faggrupper.

Nedenfor finder du vejledning, vurderings- og målsætningsskema samt indsats- og inspirationskatalog.

Hæfte 3 indeholder indsatser, som er generelle – vi anbefaler at bruge kataloget udviklet for Odense Kommune, da det viser de aktuelle tilbud i Odense Kommune. Du finder det i første faneblad her på siden: “Mad- og måltidsindsatser”.

Hæfte 1: Vejledning

Hæfte 2: Vurderings- og målsætningsskema

Hæfte 3: Indsats- og inspirationskatalog