Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Bæredygtighed – hvad er det?

Bæredygtighed


Som du kan høre i videoen, handler bæredygtighed om at passe på hinanden og på vores jord.

FN har defineret bæredygtig udvikling, som En forårsblomst på vej op ad jorden

en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

For at opnå det, har FN udarbejdet 17 verdensmål, som medlemslandene har forpligtiget sig til at arbejde med. De 17 verdensmål omfatter emnerne:

  • Social bæredygtighed, som handler om at afskaffe sult og fattigdom, samt sikre bedre uddannelser
  • Økonomisk bæredygtighed, som handler om ansvarlig produktion, om at mindske ulighed og om at sikre gode arbejdsvilkår
  • Miljø- og klimaorienteret bæredygtighed, som handler om at passe på landjorden, havene, klimaet og dyrene

Hvad er klima og miljø?

Når vi taler om bæredygtighed, taler vi ofte om klima og miljø. To ord, der typisk bliver brugt som synonymer, men faktisk beskriver de to forskellige vinkler i bæredygtighedsperspektivet.

  • Klima beskriver vejreret: temperatur, blæst, luftfugtighed med mere.
  • Miljø beskriver naturen; eksempelvis skovene, verdenshavene og alle dyrene, som lever der. Miljø omfatter også grundvandet, jorden og luften, vi indånder.

Selvom klima og miljø er to forskellige områder, er de dog nært forbundet. Stigende temperaturer kan eksempelvis have alvorlige konsekvenser for dyr og planter på land og til vands.

Hvordan påvirker madvaner klimaet og miljøet

I takt med, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, er vi blevet dygtige til at effektivisere fødevareproduktionen. Vi omlægger store arealer af vild natur til landbrug, vi fanger enorme mængder fisk og opdrætter store bestande af kvæg og andet kød. Men hvis vi ikke passer på, udpiner vi jorden, og spreder forurening til lands, til vands og endda i grundvandet. På den måde fjerner vi levegrundlaget for både dyr og mennesker.

Også klimaet påvirkes af fødevareproduktion på grund af den CO2 , som udledes.  Landbrugsmaskiner, der forarbejder jorden, opvarmning af stalde eller drivhuse og dyrkning af foder til dyr er eksempler på kilder til CO2 udledning. Fødevarerne skal også omdannes til færdige produkter, der pakkes i emballage og transporteres til supermarkedet – nogle gange fra den anden side af jorden.

Klimaforandringer har alvorlige konsekvenser for kloden. Nogle steder kan de fører til orkaner og oversvømmelse, mens de andre steder giver tørker og skovbrænde.

Der er ingen tvivl om, at vi skal passe på kloden – og i øjeblikket går det den gale vej. Men du kan gøre en forskel. Nogle råvarer påvirker nemlig klimaet og miljøet mere end andre, så det kan godt betale sig at vælge med omhu, når du handler. Du kan eksempelvis vælge svinekød eller kylling frem for oksekød, ligesom du kan skrue op for de grønne proteiner som bælgfrugter og nødder.

Klik her for at læse mere om, hvordan du kan tænke miljø og klima ind, når du bestiller varer eller laver mad.

Fødevaremærker

Det kan være svært at holde overblikket over mærkningerne på fødevarer, når du bestiller mad.

Her kan du se en oversigt over en række relevante mærker.

Bæredygtig mad

For at få indblik i, hvordan du kan bestille mad, der tager hensyn til klimaet og miljøet, kan du læse mere her.