Værktøjer – Her finder du vejledning, skemaer, artikler og andre nyttige værktøjer.

  • en porre med de mange muligheder for brug rundt om

tal, procenter og næringsstofferTjekliste.

Sunde og klimavenlige måltider.

En tjekliste for at sikre, at der tages hensyn til de officielle kostråd i planlægningen af måltider.

Sunde og klimavenlige måltider – tjeklisten

Kostplan

Et eksempel på en kostplan for 7 dage baseret på en ung mand med en vægt på 70 kg. og en højde på 170 cm. Planen er lavet ud fra de officielle anbefalinger om sund og klimavenlig kost fra 2021.

Skemaet er lavet i programmet VITAKOST.

Kontakt kostvejleder Lene Skov Langebæk ( lsla@kolding.dk ), hvis du/I har en borger hvor det vil give mening at lave en kostplan for.

Link kommer

Måltidsguiden.

Kostvejlederens forslag til sammensætning af sunde måltider

Link kommer

 

Pædagogisk måltidet flot dækket bord

Med det pædagogiske måltid hjælper du som medarbejder borgeren med at udvikle sine sociale og personlige kompetencer.

Måltidstræningen indgår i det pædagogiske og rehabiliterende arbejde sammen med den enkelte borger, ved at en medarbejder spiser sammen med borgeren. Gennem samvær og spejling skabes en ramme for udvikling af færdigheder, selvhjulpenhed og sprog.

Vi bliver madmodige sammen gennem præsentation af varieret kost, forskellige smags- og sanseoplevelser og måltidskultur.

Måltidsansvarlig

Til udvalgte måltider udpeges en måltidsansvarlig.

Den ansvarlige skal:

  • Skabe den gode ramme for måltidet
  • Understøtte at den enkelte borgers ressourcer / evner bliver bragt i spil under måltidet
  • Understøtte den rehabiliterende indsats i forbindelse med måltidet.

Det er ledelsen på jeres tilbud, der afklarer behovet for pædagogisk måltidstræning.