Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Hjælpemidler til madlavning og spisning

Der findes mange hjælpemidler der kan bidrage til at borgeren kan fortsætte med at være mest mulig selvhjulpen i eget liv, enten der er tale om madlavning eller spisning.
Et sted hvor du kan hente inspiration er i Hjælpemiddeldatabasen.

Nogle hjælpemidler er der mulig at søge økonomisk støtte til gennem Kommunen, mens andre skal man selv købe fx hos seniorshop.dk.

 

Særligt formet bestik

Hvis borgeren begynder at få det svært ved at klare sig selv fx i forhold til rengøring eller at tage et bad, så kan de besøge Teknologi og Hjælpemidler i Ringe.en værktøjskasse
Her får de muligheden for at se og afprøve forskellige hjælpemidler samt få tips og tricks til hvordan de kan lette opgaverne.

Lokalerne er på
Højgaardsvej 10 i Ringe
og er åbent for besøg
onsdage fra kl. 9.00 – 11.00 og 12.00 – 14.00.
Visitationsterapeuterne vil gerne vide hvis borgeren kommer, så vedkommende ikke kører forgæves.

Rådgivning og vejledning

  • Kontakt hjælpemiddelterapeuterne ved at oprette en opgave til hjælpemiddelterapeuter SÆ i Nexus.
  • Visitationsterapeuter
    tlf. 72 53 50 55 eller 72 53 16 51

Sådan bestiller du mad