Hjælpemidler til madlavning og spisning

Der findes mange hjælpemidler der kan bidrage til at borgeren kan fortsætte med at være mest mulig selvhjulpen i eget liv, enten der er tale om madlavning eller spisning.
Et sted hvor du kan hente inspiration er i Hjælpemiddeldatabasen.

Nogle hjælpemidler er der mulig at søge økonomisk støtte til gennem Kommunen, mens andre skal man selv købe fx hos seniorshop.dk.

 

Særligt formet bestik