Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i borgernes eget hjem som handler om hvordan de klarer sig i sin hverdag. I samtalen kan ældrekonsulenten give råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme, aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til tryghed og trivsel og støtte borgeren i at udnytte egne ressourcer så de bevarer deres funktionsniveau længst muligt.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes:

 • Det år de fylder 70 år, hvis de bor alene.
 • Når de fylder 75 år og derefter hvert år fra de fylder 80 år. 81 årige er er undtaget.
 • Efter behov hvis de er mellem 65 år og 81 år og der er risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan være de har mistet en ægtefælde eller føler sig ensom.

Der tilbydes ikke hjemmebesøg til borgere der modtager både personlig og praktisk hjælp, og ældrekonsulenterne kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp eller hjælpemidler.

Hvis borgeren ønsker et besøg kan de, eller deres pårørende, kontakte Myndighed, Sundhed og Ældre.

 

Læs mere om det forebyggende hjemmebesøg her

Læs kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg her

Kontakt og rådgivning

 • Ældrekonsulent i
  Faaborg, Millinge og Broby
  Tlf. 72 53 88
 • Ældrekonsulent i
  Ringe, Gislev, Ryslinge, Kværndrup, Ferritslev og Årslev
  Tlf. 72 53 50 74
 • Myndighed, Sundhed og Ældre
  Ældrekonsulenterne
  Skolevej 6
  5854 Gislev
  Tlf.72 53 50 74 eller 72 53 88 88
  E-mail: sundhed@fmk.dk

Mailadresse må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk

Sådan kontakter du os