Ernæringsindsats

EVS er et screeningværktøj udviklet af Socialstyrelsen til ældre borgere for at afklare om de vil have gavn af en ernæringsindsats.

Skemaet består af spørgsmål knyttet til

  • Spisevaner og appetit
  • Vægt og vægtudvikling. Det er derfor en god idé at have fundet frem borgers tidligere vægt inden du starter.
  • Risikofaktorer, som fx tygge-/synkebesvær (dysfagi)

Ernæringsvurderingsskemaet hedder Ernæring udredning (EVS) i Nexus og du kan finde det ved at gå ind på borgerens side og derefter vælge udredning i en af de tre tilstande Problemer med fødeindtagelsen, Uhensigtsmæssig vægtændring eller Problemer med undervægt.

Udfyld gerne skemaet sammen med borgeren hvis det er muligt.

Her kan du finde vejledning til ernæringsvurderingsskemaet.