Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Ernæringsindsats

Borgerne der flytter ind på plejehjem i Faaborg-Midtfyn kommune tilbydes kostformerne ældrekost eller kost med modificeret konsistens, hvis borgeren har tygge-og/eller synkevanskeligheder.

For at sikre os, at den enkelte borger får det ernæringsmæssig rigtige tilbud, skal de tilbydes en ernæringsvurdering (EVS) indenfor de første 14 dage efter indflytning. Det er sygeplejersken der har ansvaret for at bestille indsatsen vedr. EVS i Nexus og SSA eller SSH laver selve vurderingen. Hvis borgeren ikke ønsker ernæringsvurdering eller vejning så dokumenteres dette i Nexus.

Ud over at afklare om borgeren får den rigtige kostform viser EVS også, hvilke eventuelle ernæringsmæssige tiltag der bør iværksættes.

 • Hvis borgeren scorer 0 i EVS så har borgeren en god ernæringstilstand og tilbydes vejning 1 gang om måneden. Hvis borgeren ved de efterfølgende vejninger har et vægttab på 1 kg eller mere så skal borgerne tilbydes en ny EVS.
 • Hvis borgeren scorer 1 eller 2 i EVS så er borgeren enten i risiko for dårlig ernæringstilstand eller vil have gavn af en ernæringsindsats.
  SSH eller SSA sender en opgave til sygeplejersken, hvor de i fællesskab, og gerne sammen med borgeren, opsætter indsatsmål og handlingsanvisninger. Hvis det vurderes relevant kontaktes også andre faggrupper som f. eks ergoterapeut eller klinisk diætist.
  Det er vigtig at borgerens indsatsmål evalueres løbende.

 

Bemærk:
Terminale ernæringsvurderes ikke.

Forskellige vægte

Borgerne der flytter ind på Bakkegården tilbydes kostformerne ældrekost eller kost med modificeret konsistens, hvis borgeren har tygge-og/eller synkevanskeligheder.

For at sikre os, at den enkelte borger får det ernæringsmæssig rigtige tilbud, skal de tilbydes en ernæringsvurdering (EVS) indenfor de første 48 timer efter indflytning. Ud over at afklare om borgeren får den rigtige kostform viser EVS også, hvilke eventuelle ernæringsmæssige tiltag der bør iværksættes.
Herefter (Under udarbejdelse)

Forskellige vægte

Kontakt og rådgivning

 • Klinisk diætist
  Lene Marie Moritzen
  Mail: lemam@fmk.dk
  Tlf. 72 53 55 11

 

Sådan kontakter du os