Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Bæredygtighed

Fokus på bæredygtighed i Mad, Måltider og Ernæring.

I de seneste år har køkkenerne under Mad, Måltider og Ernæring med baggrund i verdensmålene opstartet et arbejde med at udvikle mere bæredygtige menuer, bl.a. mere plantebaseret og mindre oksekød.

De kostfaglige medarbejdere fra Mad, Måltider & Ernæring har været på et todages kursus i bæredygtig produktion og fik i den forbindelse øje på eller øgede opmærksomheden på nogle af de pejlemærker, som køkkenerne kan kigge efter.

Nogle af de ting, der arbejdes videre med er:

  • Madspild
  • Minimering af klimabelastende fødevarer
  • Sikring af tilstrækkeligt protein i menuerne
  • Vandforbrug
  • Elforbrug

I 2023 blev der også indgået et samarbejde med Meyers Madhus med henblik på at øge økologiprocenten på fødevareforbruget. Dog med den begrænsning at fødevareudgifterne ikke må øges og at Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den danske Institutionskost” efterleves i forhold til næringsindhold i maden afhængig af målgruppens behov.
Projektet hedder Økologi og Madglæde og finansieres af Landbrug og Fødevarer.

Som samarbejdspartnere, vil man i organisationen opleve at køkkenerne arbejder med følgende parametre:

  • Fokus på madspild – rette portion til rette borger
  • Fokus på udvikling og brug af mere plantebaserede menuer
  • Fokus på udvikling og brug af mindre klimabelastende fødevarer
  • Fokus på energiforbrug