Project Description

Mad
Måltider
ERNÆRING
ØKONOMI
HYGIEJNE
Værktøjer

Ernæringsprodukter og sonde

I nogle tilfælde har småtspisende brug for et supplement til maden. Her er ernæringsdrikke og/eller sondeernæring et nødvendigt alternativ.

Ernæringsdrikke

Ernæringsdrikke kan være fuldgyldige eller ikke-fuldgyldige. De findes i mange smagsvarianter.

Fuldgyldige ernæringsdrikke kan erstatte et måltid, og er oftest mælkebaseret.

Ikke-fuldgyldige ernæringsdrikke kan erstatte vand, saft og juice og drikkes til måltiderne, eller de kan indgå som supplement til et mellemmåltid. De ikke-fuldgyldige drikke kan være mælke- og saftebaseret drikke.

Se også http://nutricia.dk/ eller www.nestlehealthscience.dk for yderligere produktinformation.

Tilskud på ernæringsdrikke

Har den ældre en lægeordination på ernæringsdrikke (Ernæringsrecept/Grøn recept) får vedkommende 60% i tilskud. Den ældre skal altså betale 40% selv helt uafhængigt af indkomst- og formueforhold.

Drikkene kan leveres fra leverandøren eller købes på apoteket.

Sondeernæring

Sondeernæring er næring gennem en slange direkte ned i mavesækken, uden at beboeren behøver at tygge og synke selv. Det bruges, når det ikke længere er muligt at opnå et tilstrækkelig indtag med kosten og/eller energi- og proteintilskud.

For ældre, der er underernærede eller gennem længere tid har været småtspisende og som skal gennemgå en belastende behandling eller sygdom, er sondeernæring en vigtig mulighed.

Sondeernæring kan gives som hel- eller delvis ernæring. Det betyder, at det helt eller delvist erstatter den mad, som beboeren almindeligvis skulle spise.

Se også Klinisk håndbog – Duodenalsonde Anlæggelse, pleje og vedligeholdelse (indsats 3.1) samt Pleje og vedligeholdelse af PEG-sonde (indsats 3.1). Du finder den på intranettet.        

Iværksættelse af sondeernæring sker altid på baggrund af en lægeordination, og i samarbejde med klinisk diætist.

Læs her, hvordan du kan være med til at gøre sondeernæringen til et godt måltid for den enkelte.

Økonomi omkring remedier til sondeernæring

Ved egen læge kan borgeren få udskrevet en grøn recept på sonderemedier (stativ, pumpeleje etc.). Med den grønne recept er der en egenbetaling på 40 % og de sidste 60 % får borgeren som tilskud.

 

Supplerende sondeernæring

Sondeernæring kan gives som hel- eller delvis ernæring. Delvis sondeernæring kan gives som et supplement til den mad, som beboeren almindeligvis spiser. Der kan fx være behov for supplerende sondeernæring, når en beboer har været fuldt sondeernæret og skal overgå til at kunne spise almindelig mad igen.

Tygge- og synkefunktion

I skal være opmærksomme på flere punkter ved overgangen fra sondeernæring til almindelig mad. Det er vigtigt, at det er undersøgt, om beboeren er i stand til at tygge og synke maden. Kontakt Dysfagi-teamet, hvis det ikke er undersøgt, om det er forsvarligt for en beboer at spise almindelig mad. Der kan være behov for, at maden har en bestemt tilpasset konsistens.

Ernæring

Samtidig er det vigtigt at sikre, at beboeren får tilstrækkeligt at spise og drikke. Det kan være svært at vide, hvor meget mad, der skal til for at erstatte sondeernæringen.

Diætisterne har udarbejdet ombytningslister, som indeholder eksempler på to sondeernæringsprodukter og hvilken mad, der kan erstatte 100 ml sondeernæring.

Vi anbefaler, at I altid tager kontakt til diætisten, som er tilknyttet jeres sted, når I har en beboer som er delvist sondeernæret. Vi kan i fællesskab sikre, at beboeren får tilstrækkeligt at spise og drikke. Beboere, der for supplerende sondeernæring, bør vejes 1 gang ugentligt, så vægtudviklingen kan følges nøje.

Ombytningslister

Ombytningslisterne er vejledende og det er vigtigt, at der tages højde for den enkeltes situation og at der sikres et varieret madindtag i den rette konsistens.

Ombytningsliste – Isosource Mix

Ombytningsliste – Nutrison Protein Plus Energy

< Tilbage til forrige side

Hjemmelavede energidrikke

Du kan selv lave lækre, velsmagende og friske energidrikke til beboere med behov for ekstra energi. Se vejledningen til, hvordan du selv kan opfinde en energidrik  eller følg én af de eksisterende opskrifter i kapitlet om mellemmåltider.

Ernæringmæssige problemstillinger

Der er flere årsager til, at det kan være nødvendig med et ekstra fokus på ernæring.

Læs her om typiske ernæringsmæssige problemstillinger.