Project Description

Rehabilitering ifm. mad og måltider

Se hvilke tilbud borgeren kan tilbydes indenfor mad- og måltidsindsatser. Der er både frivillige og kommunale tilbud, og tilbuddene er opdelt efter kategorier. Du finder kataloget her

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Appetit på Måltidet viste, at hjemmeboende ældre fik en øget livskvalitet, når de blev tilbudt rehabiliterende mad- og måltidsindsatser af en diætist.

Hvis du vil læse mere om projektet, så klik her

Her finder du dialogværktøjet, som blev udviklet ifm. Projekt Appetit på Måltidet. Værktøjet kan bruges i samtalen med den ældre borger og kan være med til at klarlægge funktionsevnen forbundet med mad og måltider. Det viser ligeledes, hvilke problematikker den ældre er motiveret for at forbedre og kommer med konkrete forslag. Værktøjet er afprøvet af diætister, men kan bruges af mange andre faggrupper.

Nedenfor finder du vejledning, vurderings- og målsætningsskema samt indsats- og inspirationskatalog. Hæfte 3 indeholder indsatser, som er generelle – vi anbefaler at bruge kataloget udviklet for Odense Kommune, da det viser de aktuelle tilbud i Odense Kommune. Du finder det i fanen “Mad- og måltidsindsatser – inspirationskatalog med civilsamfunds- og frivillighedstilbud”.

Hæfte 1: Vejledning

Hæfte 2: Vurderings- og målsætningsskema

Hæfte 3: Indsats- og inspirationskatalog

< Tilbage til forrige side